Грижа за тези, които се грижат: резултати от проучване

Feb 3, 2023 | Новини

Отбиваме се да споделим, че проектът Care4Carers е в разгара си. Първият етап е вече зад гърба ни и резултатите от проучването, което проведохме са вече на лице.
Целта на проучването беше да анализираме цялостното състояние на неформалните семейните грижи в страните партньори и съществуващите добри практики относно механизми за подкрепа. Направихме преглед на официални национални и международни проучвания по темата и проведохме близо 60 качествени интервюта с лица, полагащи семейни грижи и избрани експерти, работещи с тази целева група (кариерни консултанти, психолози, членове на асоциации на болногледачи/асистенти, медицински сестри, експерти по семейни грижи и обучители на възрастни) в
седемте партньорски държави: Австрия, България, Германия, Гърция, Дания, Италия и Кипър.
Целия доклад от проучването можете да намерите (на английски език) тук