май 9, 2022

Стартира Европейският проект „Empowering Culture through Business“

Проектът, финансиран по Ключова дейност 2 на програма "Еразъм+", има за цел да развие и подобри уменията на младите специалисти в областта на културата и творчеството, които живеят и/или работят в селски и отдалечени райони.