КАТРО България е сред малкото ЧР консултантски компании в България, развили ясна и последователна политика за корпоративна социална отговорност. Ние подкрепяме многобройни и разнообразни групи от хора в нужда чрез психологическо и кариерно консултиране, овластяване и намиране на заетост. Може да научите повече за тези групи в раздел КСО дейности.

Ако сте от компаниите, които са загрижени не само за благосъстоянието на служителите си и техните семейства, но и за обществото като цяло, за социо-икономическата и социо-културната среда, в която израстват децата ни и която ги оформя, то може да ни се доверите, за да създадем заедно смислени КСO проекти, включващи вашите служители.

Какви са предимствата?

  • Увеличено въвличане на хората и ангажираност с дейностите на компанията
  • Подобряване на работодателската марка за потенциални кандидати като социално отговорна компания
  • Стойностен редовен (а не кампаниен) принос за благосъстоянието на групи в неравностойно социално положение
  • Служителите ще имат подобрени умения за комуникация, презентиране, продажби/преговори и др.
  • Установяване на дългосрочни партньорства между корпоративния и неправителствения сектор, които имат по-голям ефект върху обществото като цяло
  • Изграждане на приятелства, увеличено чувство на щастие и принадлежност към нещо много по-смислено от личното ни удовлетворение

Експертите на КАТРО използват изпитан подход, за да подкрепят организации и техните служители в това те да допринесат за целите на устойчивото и социално развитие, да открият повече за себе си, да подобрят екипната си работа и да развият потенциала на своите служители.

Въз основа на модулна концепция, концепция, базирана на конкретните нужди, компаниите ще могат да изберат програма, която най-добре да отговаря на техните нужди и КСО политика:

Time4Society Basic

Благодарение на широката си мрежа, ще ви съдействаме да откриете подходяща неправителствена организация, която да съответства на вашите корпоративни цели и мисия. Освен това ще планираме и организираме вашите КСО тиймбилдинг дейности в сътрудничество със неправителствени организации.

Time4Society Advanced

Tази програма дава възможност на компаниите да изследват и развият своята професионална среда в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs). Тя се състои от индивидуални проекти на служителите, осъществени на работното място и базиране на иновативна концепция “SDG-fit”.

Time4YourTalent

Този вариант се състои от смесени форми на обучение и развитие (blended learning and development) и включва:

  • 1 ден начален / последващ уъркшоп
  • 5-дневен стаж (външен или вътрешен)
  • валидиране на компетенциите, развити през тиймбилдинг дейностите