Изключително сме благодарни на нашите партньори!

Без тяхната подкрепа нямаше да можем да осигурим устойчивостта на нашите проекти и да сме толкова ефективни в идентифицирането на индивидуалните специфики и потенциала на различните целеви групи.

SOS Children villages

UNHCR

Caritas Sofia

Council of refugee women in Bulgaria

Bulgarian Council on Refugees and Migrants

Employment agency

Association "Children with Oncohematologic Diseases"

National patient organisation

National Federation of Employers of Disabled People

Ministry of Labour and Social Policies

Gender project Bulgaria

Bulgarian Business Leaders Forum