Разширете своя инструментариум в процеса на коучинг, обучение и управление

Възможност да бъдете сертифициран Neuro-Agility практик


Ако искате да разширите експертния си опит и да обогатите портфолиото си от инструменти като треньор, обучител и мениджър, станете Neuro-Agility практик, повишавайки въздействието на вашите ЧР проекти чрез:

 • Идентифициране на индивидуалния потенциал на мозъка и неговата невропластичност, които ускоряват ученето на индивида и подобряват работата му.
 • Повишаване ефективността на вашите програми за обучение и развитие.
 • Минимизиране на риска от човешка грешка на работното място.
 • Подобряване на нивата на ангажираност, цялостния организационен климат и индивидуалното благополучие.
 • Намаляване на нивата на текучество и отсъствия.
 • Максимизиране на въздействието на въвеждащите програми.
 • Развитие на по-добра комуникация и подобряване динамиките в екипа.

Процесът на сертифициране се състои от няколко стъпки:

СПЕЦИФИКИ на обучението Neuro Agility Profile™ (NAP™) за практици

 • 25-30 часа онлайн обучително съдържание.
 • 29 страници NAP™ личен репорт.
 • Neuro-agility обучително ръководство.
 • Онлайн ресурси за практици.
 • 4 безплатни NAP™ профила за упражнение.
 • Сертификат.
След завършване на програмата за обучение, като Neuro-Agility практик ще можете да:

 • Идентифицирате неврологични и обучителни бариери.
 • Предскажете и намалите риска от човешка грешка.
 • Прецените точно неврологичния дизайн и потенциала на хората.
 • Измервате и оптимизирате работата на мозъка.
 • Поддържате и повишавате здравето на мозъка.
 • Провеждате дебрийф сесия за индивидуалния невродизайн и факторите, които оптимизират работата на мозъка.
 • Анализирате екипни динамики спрямо техния индивидуален и екипен NAP профил, както и уникалния принос, който има всеки член на екипа.
 • Ускорите резултатите от обучението на хората.

Бъдете сред първите Neuro-Agility практици във вашия регион: България, Гърция и Кипър. За допълнителна информация и оферта за сертифициране, моля, свържете се с нас.

*КАТРО България е оторизиран стратегически бизнес партньор на Neuro-Link International, Inc. и Neuro Link Europe.