юни 24, 2022

Невромногообразието на работното място като всеобщо европейско предизвикателство

Липсата на данни, информация и осведоменост за присъствието и/или работата на служителите с предизвикателства в по-малките компании, липсата на специфично законодателство относно SLD в областта на заетостта, възприемането на SLD като увреждане и нарастващо неравенство в МСП поради пандемията от COVID-19 ни показват, че вниманието към невромногообразието на работното място е общоевропейско предизвикателство.
май 9, 2022

Стартира Европейският проект „Empowering Culture through Business“

Проектът, финансиран по Ключова дейност 2 на програма "Еразъм+", има за цел да развие и подобри уменията на младите специалисти в областта на културата и творчеството, които живеят и/или работят в селски и отдалечени райони.
февруари 21, 2022

ДА СЕ НАУЧИМ ДА УЧИМ, ДА ЗАБРАВЯМЕ И ПАК ДА УЧИМ – умения от бъдещето, които трябва да развиваме сега!

Знаете ли, че днес мозъкът ни се налага да обработва 30 пъти повече информация, отколкото преди две десетилетия? А знаете ли, че когато не успяваме, влизаме […]
януари 17, 2022

Цифровата трансформация на професионалното образование в пост-Covid периода

В Европейската рамка за дигитална компетентност на преподавателите се посочва спешната необходимост преподавателите да развият специфичен набор от цифрови компетентности, за да могат да се възползват от потенциала на цифровите технологии за подобряване и въвеждане на иновации в образованието.