Коучингът е сред най-ефективните мерки за повишаване на индивидуалния и екипния потенциал в наши дни, тъй като е доказано, че той осигурява до 600% измерими и устойчиви резултати, вземайки предвид индивидуалните и корпоративните цели.


Нашите услуги обхващат:

  • Коучинг за лидери – идентифициране на потребностите, поставяне на цели за коучинг и осигуряване на надеждна подкрепа за преодоляване на трудностите и постигане на резултати.
  • Коучинг за екипна ефективност – съгласуване на екипните и корпоративните ценности и цели, изграждане на конструктивна култура на екипа и насърчаване на споделено лидерство.
  • Обучение за Коучинг умения за мениджъри – програми за обучение, предназначени да подпомогнат мениджърите да се научат как да ръководят служителите, като ги овластяват и развиват следващото поколение лидери в техните компании.

Индивидуалният коучинг е процес на структурирани индивидуални сесии с цел създаване на връзка на доверие с клиента, която дава възможност за автентично присъствие, смелост за преодоляване на предизвикателствата, учене от собствените грешки, по-нататъшно развитие на талантите и силните страни, изграждане на стратегия, създаване на план за действие, индивидуално овластяване и подкрепа. Коучът играе ролята на катализатор за промяна, улеснява процеса на индивидуално пътуване и поощрява отговорността за действията на клиента.Коучът не предлага решения, но насочва Клиента да ги открие сам.


Коучинг процесът за развитие на индивидуалното лидерство следва нашия системен подход за дългосрочна програма за развитие и има три основни етапа:

  • Поставяне на цели - изграждане на доверие и прозрачност с коуча;
  • Реализация - индивидуалните коучинг сесии следват структурата на мощния GROW модел на Джон Уитмор;
  • Оценка и обратна връзка - обобщаване на резултатите от коучинг програмата по отношение на подобряване на лидерската ефективност, лични и професионални постижения.

Нашите коучове са обучени от международно признати институти и имат сертификация от Международната Коучинг Федерация (ICF).


Не се колебайте да се свържете с нас за БЕЗПЛАТНА демо сесия!