Нашата Програма за развитие на лидерски умения е насочена към:

 • Млади/новопромотирани мениджъри, които трябва да развият лидерския си потенциал
 • Компании, които инвестират в развитието на своите лидери от следващо поколение в своите организации
 • Личности, които имат смелостта да изследват в дълбочина своя лидерски потенциал и да излязат извън обхвата на собствените си граници

Нашата Програма за развитие на лидерски умения включва внимателно подбрани методи за оценка на развитите умения преди и след обучениетокоито позволяват измерване на постигнатото въздействие на програмата, сред които:

 • Индивидуална оценка с утвърден коучинг инструмент
 • Личностни тестове и Невро-дизайн профили на участниците
 • • Въпросник за нивото на Овластяване в организацията за получаване на обратна връзка от колеги, подчинени и мениджмънт

Нашата Програма за развитие на лидерски умения обхваща 4-5 обучителни модула, ,съчетани с практически задачи и онлайн уебинари между тях. Примерните обучителни модули са:

 • Откриване на потенциала за лидерство
 • Ефективна комуникация и даване на ефективна обратна връзка
 • Управление и мотивация на служители
 • Емоционална интелигентност, базирана на Невронауката
 • Лидерство чрез овластяване и self-leadership
Нашата Програма за развитие на лидерски умения обръща специално внимание на измерването не само на въздействието на обучителните модули върху "меките умения", но и на цялостното въздействие върху бизнеса, като се използват внимателно дефинираните KPIs в началото на програмата. Ако сме провокирали интереса ви към Програмата за развитие на лидерски умения, свържете се с нас сега, за да получите предложение специално разработено за вашите корпоративни нужди.