Нашата работа е базирана на системния подход: изследванията, анализът, препоръчаните на клиента стратегии, конкретните програми за обучение и развитие са неразривно свързани с цялостната корпоративна визия и цели на клиентите ни, отразявайки влиянието на външните фактори като състоянието на пазара и тенденциите за развитието на бизнес средата. Нашият уникален подход:
  • Обучителен процес, който ангажира и въвлича всички. Със симулации, интерактивни упражнения и достатъчно време, отделено за рефлективни дискусии.
  • Обучителен процес, който провокира излизане от зоната на комфорт.
  • Обучителен процес, който овластява.
  • Използваме научно базирани практики, като проучваме и прилагаме най-съвременните модели и инструменти в науката и бизнеса.
  • Лесни за припомняне допълнителни обучителни материали като например карти за запомняне (memory cards), ключови модели и съвети, обобщени под формата на handouts, препратки към допълнителна литература по темата и др.

Обучителни теми

Описаните теми за обучение показват някои от основните ни области на експертиза, с които развиваме уменията на вашите служители. Въпреки това, ние не вярваме в „един размер е подходящ за всички”. Всяка програма за обучение се адаптира към:
  • Текущи бизнес цели на организацията ви
  • Ясно определени очаквания за необходимост от промяна
  • Знанията и опитът на служителите ви