Кариерното консултиране е процес, в който експертите на КАТРО предоставят подкрепа съобразно нуждите, поведенията и личните характеристики на клиента, за да идентифицират значими и удовлетворяващи кариерни възможности.

Експертизата, която КАТРО България предлага в този процес, не е ориентирана към предлагане на готови решения или правене на прибързани заключения за сметка на нашите клиенти – вместо това ние се ръководим от уменията, знанията и способностите на нашите клиенти. Благодарение на този подход заедно успяваме да намерим кариерен път и поле за професионално развитие, което среща професионалните и лични цели на нашите клиенти. Подкрепяме младите, завършващи и завършили хора, при навлизането им в професионалния свят, както и експерти и мениджъри, търсещи кариерна промяна.

За тази цел предлагаме програма за кариерно развитие, която се състои от четири стъпки:

  • Стъпка 1 – Предварителна диагностика – определя силните страни и областите за подобрение, професионалните и лични цели на клиента.
  • Стъпка 2 – Кариерно консултиране – експертите на КАТРО България предлагат серия от кариерни съвети и практически упражнения, които да подкрепят клиента при всяка стъпка, която избира в своя професионален път.
  • Стъпка 3 – Кариерен коучинг – дава завършеност на програмата за Кариерно консултиране като катализатор на процеса на промяна, ръководен от идеята за постигането на целта на клиента самостоятелно.
  • Стъпка 4 – Оценка на ефективността на програмата – ключов етап от процеса на кариерно ориентиране, който предоставя още една гледна точка за нуждите на клиента от по-нататъшно развитие и подобрение.

Програма за младежи – „Пътят към бъдещата ми кариера“

На база на опита ни през годините, разработихме специална програма, адаптирана към нуждите и спецификите на младежите между 16 и 21 години. Предоставяме подкрепа в намирането на тяхната уникална комбинация, като се фокусираме върху ключови елементи като: силни страни, способности, ценности и интереси. Следвайки един от най-вдъхновяващите визионери на 21-ви век – Кен Робинсън, психологът, който търси да трансформира образованието по света чрез творчество и постоянство – ви предизвикваме да се потопите във вълнуващо приключение в търсене на себе си.

Ние подготвяме специално изготвен за конкретните нужди индивидуален план за професионално развитие, като отчитаме постоянно променящата се среда и необходимия набор от умения за различни сектори. Заедно с нашия клиент изготвяме план с конкретни стъпки и срокове (т.нар. SMART цели) за постигане на желаната кариера.

Ако искате да научите повече за тази възможност, последвайте линка към статията.