Визия

Нашата визия ни съпътства при всяка една стъпка, партнирайки си с организациите. Тя съдържа в себе си професионалните стандарти, които следваме, за да постигнем организационния успех, към който се стремят нашите клиенти.

Ние развиваме, овластяваме, подкрепяме, ангажираме и вдъхновяваме Вашите служители.

Мисия

Нашата мисия представя целта ни като консултантска компания и символизира нашите основни движещи сили.

Подпомагаме Вашето организационно развитие и успехи, като повишаваме стойността на Вашия основен капитал – хората.Ценности

Нашите ценности представят вътрешните ни стремежи, вярвания и нагласи, с които подхождаме към всяко едно предизвикателство.

CREATIVE. COURAGEOUS. COMMITTED. CATRO.


КРЕАТИВНИ – чувстваме се свободни да експериментираме с нови подходи и техники, за да предоставим на нашите клиенти актуални решения за обучение и развитие, водещи до качествена промяна.

СМЕЛИ – не се страхуваме да се потопим в нови предизвикателства и бързо се адаптираме към постоянно променящата се бизнес среда. Настояваме за открита, пряка и прозрачна комуникация, емпатия и разбиране на нуждите на нашите клиенти, като ги предизвикваме да променят статуквото.

ОТДАДЕНИ – във всичко, което правим, ние поставяме Човека в центъра, за да му дадем възможност за растеж и развитие. Ние се мотивираме и подкрепяме взаимно за постигането на устойчиви резултати, които надхвърлят нашите собствени очаквания.