От 2010 година насам КАТРО подкрепя своите клиенти в България в следните сфери: Подбор на персонал, Обучение и Развитие, Организационно консултиране и КСО дейности. Разгледайте основните ни бизнес линии като кликнете на обособените секции, за да научите повече за нашия подход, конкретните проекти и експертиза, които предлагаме във всяка една от тях.

Във всичко, което правим, прилагаме холистичен и системен подход: анализ, разработване и приложение на стратегия във връзка с организационните процеси и бизнес нуждите на нашите клиенти. Стремим се също така да вземаме предвид външни фактори като пазарната обстановка и обща икономическа рамка, в комбинация с регулярен и задълбочен преглед и подобряване на ефективността на нашите консултантски решения и услуги.

Благодарение на съществуващата синергия в нашата корпоративна група, ние сме надежден партньор за нашите клиенти по всички въпроси, свързани с управлението и развитието на хората в техните организации.