Скритите таланти на невродивергентните служители

Скритите таланти на невродивергентните служители

Скритите таланти на невродивергентните служители Ползи за работодателя от силните страни на лицата от невродивергентния спектър Причината за наемането на  невродивергентни служители е особено убедителна предвид недостига на умения, който все повече засяга...
Невроразнообразие на работното място

Невроразнообразие на работното място

Невроразнообразие на работното място Какво е невроразнообразие?  Терминът “невроразнообразие” се отнася до естественото разнообразие на човешкия мозък. Всеки човек има свой индивидуален дизайн на нервната система. Не съществува един...
Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място? Програмите за благополучие получиха значително внимание през последните години, когато в следствие на пандемията COVID-19, служителите се сблъскаха с нови предизикателства – по-високи нива стрес, на...
Care4Carers: Овластяване и грижа за семейните болногледачи

Care4Carers: Овластяване и грижа за семейните болногледачи

Овластяване на семейните болногледачи чрез проекта “Care4Carers” Счита се, че неформалните гледачи осигуряват над 80% от всички дългосрочни грижи в Европа, като особено тежко бреме пада върху жените. Ролята на семейните болногледачи (членове на семейството или...
Стартира PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme

Стартира PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme

Стартира PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme Екипът на Катро България е част от стартиралия през февруари 2022 г. проект PROSPER – Post Pandemic Empowerment Programme. Проектът е формиран като стратегическо партньорство за създаване и прилагане на нов подход...
Благосъстоянието на работното място: Препоръки за създателите на политики и ЧР специалисти

Благосъстоянието на работното място: Препоръки за създателите на политики и ЧР специалисти

Благосъстоянието на работното място: Препоръки за създателите на политики и ЧР специалисти Проектът THRIVE@WORK има за цел да популяризира превенцията на стреса и благополучието на работното място, като насърчи специалистите по човешки ресурси, преподавателите по...