Основни компоненти на ефективното управление на дистанционни и хибридни екипи

Дистанционното и хибридно управление на екипи наложи различен фокус върху важните за успеха на бизнеса компоненти. За да се осигури устойчив растеж е необходимо да се приоритизират и подсигурят следните четири области:

  • Хибридната и дистанционната производителност и ефективност!

Това изисква нови начини на мислене и управление за извличане на максимална полза от съвременните дигитални форми на сътрудничеството в и между екипите в една организация.

  • Ново разбиране и култура на приобщаване на хибридни и отдалечени екипи и служители.

Което изисква разбиране в дълбочина на факторите, които влияят върху мотивацията и усещането за принадлежност на хората от различните поколения, култура, местоживеене, образование, раса, пол, и много други.

разговор между мъж и жена на живо и онлайн жена
  • Грижа за дигиталното благополучие на хората, изложени на голяма доза екранно време, статичност, изолация, липса на физическо и социално взаимодействие с другите.

Което изисква нови инструменти за оценка и намаляване на рисковете за здравето и психиката на хората, за да поддържат здравословен баланс между професионално и лично пространство.

  • Дигитална устойчивост.

Което изисква задълбочено познание върху ефекта от дигиталните технологии върху околната среда, съответни политики и грижи за намаляване на негативния им ефект.

 

Чрез съзнателното приоритизиране на тези основни компоненти, компаниите могат ефективно да планират и разрастват бизнеса си, като едновременно се грижат за хората и околната среда, изграждайки устойчиви модели, практики и култура.

Ако ефективното управление на хибридни и отдалечени екипи е и вашата тема за тази година, каним ви на нашето безплатно обучение „Тенденции в управлението на хибридни екипи“, в което ще представим най-новите теории, ще обсъждаме успешни практики, ще тренираме прилагането на ефективни и доказани инструменти, ще творим с методите Design Thinking и Master Mind наши собствени идеи за приложение във вашите компании.

Необходима е предварителна регистрация, чрез която да запазите своето място на обучението.

Всеки регистриран ще получи копие от доклада „Успешна хибридна работа в европейските МСП“, в който сме обобщили най-добрите практики, проучвания и полезни идеи в бизнеса през последните две години.