ПОДБОР | ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

DB+

Вече над 11 години подкрепяме своите клиенти в  привличането и подбора на подходящи таланти

Процесът не е нито бърз, нито лесен. Бизнесът е все по-взискателен, а изборът на квалифицирани и компетентни кадри – все по-малък. Основната ни цел е да привлечем и подберем не само най-подходящите кандидати за вашата организация, но и те да получат професионална възможност, която съвпада с качествата и амбициите им. 

 • Разчитаме на нашата гъвкавост във всички консултантски проекти
 • Адаптираме професионалните си стандарти спрямо спецификите на клиента
 • Модифицираме всяка стъпка от системния си подход 
 • Обогатяваме процеса с нови техники и практики
 • Съобразяваме се с особеностите на  конкретната индустрия
 • Боравим с новите технологични инструменти, социални медии и дигитален маркетинг

Печелим доверието на своите клиенти, защото:

 • Притежаваме богата база данни от кандидати, експертни в различни направления с английски и немски език
 • Предоставяме към всеки проект двама посветени на вашия подбор консултанти с богата мрежа от контакти, които опитно прилагат различни комуникационни канали за привличане на таланти
 • Прилагаме индивидуален подход при всеки проект спрямо спецификата на бизнеса и търсения профил за позицията
 • Поставяме фокус върху employer branding визията на своите клиенти и подкрепяме определянето и подсилването на техните конкурентни предимства като работодатели на пазара на труда
 • Провеждаме компетентностно ориентирани интервюта, които повишават обективността при процеса на подбор и дават максимално точна прогноза за бъдещото представяне и интегриране на избрания кандидат в екипа

Сфери на експертиза:

Производство и инженеринг

Счетоводство

Финанси

Застраховане

Енергетика и ВЕИ

Транспорт, логистика и спедиция

Ритейл

Маркетинг

Търговия, продажби и бизнес развитие

Фармация и здравеопазване

Недвижими имоти

Човешки ресурси

Административни, офис и бизнес дейности

Информационни технологии и BPO

Образование

НПО и др.

Силата ни е фокусирана към подбора на експертни и мениджърски позиции, като във всеки проект за подбор прилагаме Executive search подход в следните стъпки:

Дефиниране на проф. профил и идентифициране на канали за подбор

Първоначална среща с клиента за изясняване на проф. профил и подписване на договор за подбор.

Дизайн на рекламната кампания за позициите вкл. избор на професионални мрежи – канали

Проучване на пазара и активиране на комуникационни канали за привличане на потенциални кандидати

Headhunting и преселекция

Предварителен подбор на кандидатури от международната база данни на CATRO

Headhunting и проактивен подбор на подходящи кандидати чрез различни професионални мрежи / канали

Скрининг на кандидатите в т.ч. преселекция по автобиография, телефонни интервюта и др.

Избор и представяне на топ 3 кандидати за всяка от позициите

Провеждане на индивидуални полуструктурирани интервюта, вкл. психологически и професионален анализ

Изготвяне на професионални профили на одобрените кандидати

Допълнително тестване на кандидатите вкл. провеждане на Центрове за оценка
(опционално).

Финални интервюта с клиента и назначаване

Проверка на референциите на избрания кандидат
(опционално)

Услуги по водене на преговори и посредничество по време на етапа на офериране на кандидатите

Подкрепа по време на процеса на въвеждане на наетия кандидат
(опционално)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОФЕРТА

РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ ОТ ТАЗИ СЕКЦИЯ: