ПОДБОР | ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

DB+

Aгенция за подбор на персонал

Познавайки отблизо нуждите на бизнеса и спецификите на процеса на подбор, КАТРО България използва новостите в управлението на човешките ресурси, за да намери бързо и ефективно най-подходящите кандидати за вашата организация.

Във време, в което бизнесът и хората в него са все по-притиснати от скоростта, с която технологиите и светът се развиват, процесите, свързани с набиране, подбор и наемане на служители, развитие и управление на човешките ресурси, играят ключова роля за оцеляването и успеха на всяка организация. Процесът на набиране и подбор става все по-предизвикателен и времеемък заради все по-ограничения избор на квалифицирани хора, отговарящи на изискванията на вашата компания.

Ние от КАТРО се справяме с предизвикателствата на модерния свят като използваме нашата успешна стратегия за подбор:

 • В процеса включваме богатата си експертиза във всички сфери на човешките ресурси.
 • Използваме комбинация от иновативни и традиционни подходи, различни канали и мрежа от партньори, като ги превръщаме в печеливша стратегия за нашите клиенти.
 • Поддържаме и използваме богата база данни от актуални кандидати с различна експертиза, които владеят английски и немски език.
 • За всяка конкретна позиция се ангажира екип от двама консултанти специализирани в сферата на човешките ресурси с широка мрежа от контакти.
 • Прилагаме индивидуален подход при всеки проект спрямо спецификата на бизнеса и търсената длъжност.
 • Превръщаме процеса на подбор на персонал в процес, затвърждаващ доброто име на работодателя в очите на кандидатите и налагащ работодателската марка на пазара на труда.
 • Прилагаме широк набор от инструменти и техники за оценка и подбор – компетентностно ориентирани интервюта, специализирани тестове и Neuro-agility profile.
 • Измерваме специфични професионални и меки умения, лидерски потенциал, гъвкавост и адаптивност, за да гарантираме, че представяме подходящи кандидати за работа, които ще отговорят на очакванията на организацията и ще се впишат в екипа. Така гарантираме качеството на кандидатите, които предоставяме.
 • Проверяваме референциите от предишни работодатели на кандидата преди наемане на новия служител с цел повишаване успеха от назначението на новия служител.
 • Предоставяме гаранция за качество на кандидатите и услугата ни за подбор на персонал.
 • Имаме собствена кариерна секция на уебсайта, на която публикуваме всички свободни работни места и обяви за работа.
 • За хората, които не са сигурни в кариерния си път, предоставяме кариерно консултиране, подкрепа в изготвянето на автобиографията на кандидата или неговото портфолио, и му помагаме да се подготви за интервю.
 • Правим проучване на пазара на труда и анализ на очакванията на търсещите работа лица, за да гарантираме бързина в процеса и качествени възможности за развитие за всички участници в процеса.

Свържете се с нас сега

Заедно ще изградим подходящата за вашата организация стратегия за подбор, за да привлечем най-ценните за вас кандидати. Очакваме с нетърпение да ви помогнем!

Сфери на експертиза:

Производство и инженеринг

Счетоводство

Финанси

Застраховане

Енергетика и ВЕИ

Транспорт, логистика и спедиция

Ритейл

Маркетинг

Търговия, продажби и бизнес развитие

Фармация и здравеопазване

Недвижими имоти

Човешки ресурси

Административни, офис и бизнес дейности

Информационни технологии и BPO

Образование

НПО и др.

етапите в процеса:

Независимо дали търсим мениджърски позиции, редки и специфични специалисти, или правим масов подбор за вашия BPO бизнес, нашият подход включва следните етапи:

Предварителен етап от процеса

Запознаване с клиента, бизнеса и позициите

Проучване на пазара и нагласите на потенциалните кандидати

Дизайн на рекламна кампания, създаване на обяви за работа и избор на конкретни канали

Headhunting и преселекция

Предварителен подбор на кандидатури от международната база данни с активни автобиографии на кандидати

Headhunting и проактивен подбор на подходящи кандидати чрез различни професионални мрежи и канали

Преглед на кандидатурите, интервюта и холистичен анализ на всеки подходящ кандидат

Избор и представяне на топ кандидати за всяка позиция

Провеждане на  полуструктурирани интервюта, вкл. психологически и професионален анализ

Изготвяне на професионални профили на одобрените кандидати

Допълнително тестване на кандидатите, вкл. провеждане на центрове за оценка
(опционално)

Финални интервюта с клиента и назначаване

Проверка на референциите на избрания кандидат
(опционално)

Услуги по водене на преговори и посредничество по време на етапа на офериране на кандидатите

Подкрепа по време на процеса на въвеждане на наетия кандидат
(опционално)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОФЕРТА

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

Soon it will be more than a decade since CATRO Bulgaria is our partner in the search and selection of a wide variety of specialists in the finance sector for our company. We proudly announce that each placement and the investment in the service provided had numerous impacts on our company, as the hired employees are still passionate about our mutual success.

{
Ilona Tafkova
TPA
{

IKEA has found a trustful partner in all questions regarding Human resources development. The company implemented many successful recruitment campaigns for highly qualified experts from 2017 to 2021 for locations in Sofia, Varna, and Plovdiv. During the years of our cooperation, CATRO HR consultants have provided suitable candidates for job openings in the Retail sector and closed 15 + positions. Getting in-depth, not only with our recruitment needs but also with our organisational culture and values, resulting in fast and accurate success. CATRO consultants always met our expectations and enhanced the company’s employer branding with professionalism in the recruitment stages, excellent communication skills, timely response, and constructive feedback.

{
Olga Malcheva
IKEA
{

CATRO is a reliable partner in all questions related to human resource development and especially for their professional expertise regarding finding the right candidates for high profile positions. (…) Excellence, cooperation, professional bits of advice, open communication and dedication.

{
Intelliway
{

We were pleasantly surprised the first time when CATRO called us – being interested both in our satisfaction from the recently recruited candidate, but also in the wellbeing of our new colleague – showing their concern for the people they work with.

{
Virtual affairs
{

We have encountered a high level of professionalism, correctness and dedication to our recruitment projects.

{
Porsche Leasing
{

We were very pleased with the quality and timeliness of the services provided by CATRO.

{
World Bank (Bulgarian Office)

Подбор - Подбор на персонал

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

3 + 7 =

РАЗГЛЕДАЙте ОЩЕ ОТ ТАЗИ СЕКЦИЯ: