ПОДБОР | ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

DB+

Вече над 11 години подкрепяме своите клиенти в  привличането и подбора на подходящи таланти

Процесът не е нито бърз, нито лесен. Бизнесът е все по-взискателен, а изборът на квалифицирани и компетентни кадри – все по-малък. Основната ни цел е да привлечем и подберем не само най-подходящите кандидати за вашата организация, но и те да получат професионална възможност, която съвпада с качествата и амбициите им. 

 • Разчитаме на нашата гъвкавост във всички консултантски проекти
 • Адаптираме професионалните си стандарти спрямо спецификите на клиента
 • Модифицираме всяка стъпка от системния си подход 
 • Обогатяваме процеса с нови техники и практики
 • Съобразяваме се с особеностите на  конкретната индустрия
 • Боравим с новите технологични инструменти, социални медии и дигитален маркетинг

Печелим доверието на своите клиенти, защото:

 • Притежаваме богата база данни от кандидати, експертни в различни направления с английски и немски език
 • Предоставяме към всеки проект двама посветени на вашия подбор консултанти с богата мрежа от контакти, които опитно прилагат различни комуникационни канали за привличане на таланти
 • Прилагаме индивидуален подход при всеки проект спрямо спецификата на бизнеса и търсения профил за позицията
 • Поставяме фокус върху employer branding визията на своите клиенти и подкрепяме определянето и подсилването на техните конкурентни предимства като работодатели на пазара на труда
 • Провеждаме компетентностно ориентирани интервюта, които повишават обективността при процеса на подбор и дават максимално точна прогноза за бъдещото представяне и интегриране на избрания кандидат в екипа

Сфери на експертиза:

Производство и инженеринг

Счетоводство

Финанси

Застраховане

Енергетика и ВЕИ

Транспорт, логистика и спедиция

Ритейл

Маркетинг

Търговия, продажби и бизнес развитие

Фармация и здравеопазване

Недвижими имоти

Човешки ресурси

Административни, офис и бизнес дейности

Информационни технологии и BPO

Образование

НПО и др.

Силата ни е фокусирана към подбора на експертни и мениджърски позиции, като във всеки проект за подбор прилагаме Executive search подход в следните стъпки:

Дефиниране на проф. профил и идентифициране на канали за подбор

Първоначална среща с клиента за изясняване на проф. профил и подписване на договор за подбор.

Дизайн на рекламната кампания за позициите вкл. избор на професионални мрежи – канали

Проучване на пазара и активиране на комуникационни канали за привличане на потенциални кандидати

Headhunting и преселекция

Предварителен подбор на кандидатури от международната база данни на CATRO

Headhunting и проактивен подбор на подходящи кандидати чрез различни професионални мрежи / канали

Скрининг на кандидатите в т.ч. преселекция по автобиография, телефонни интервюта и др.

Избор и представяне на топ 3 кандидати за всяка от позициите

Провеждане на индивидуални полуструктурирани интервюта, вкл. психологически и професионален анализ

Изготвяне на професионални профили на одобрените кандидати

Допълнително тестване на кандидатите вкл. провеждане на Центрове за оценка
(опционално).

Финални интервюта с клиента и назначаване

Проверка на референциите на избрания кандидат
(опционално)

Услуги по водене на преговори и посредничество по време на етапа на офериране на кандидатите

Подкрепа по време на процеса на въвеждане на наетия кандидат
(опционално)

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОФЕРТА

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

10 + 11 =

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

CATRO is a reliable partner in all questions related to human resource development and especially for their professional expertise regarding finding the right candidates for high profile positions. (…) Excellence, cooperation, professional advices, open communication and dedication.“

{
Intelliway
{

“We were pleasantly surprised first time when Catro called us – being interested both in our satisfaction from the recently recruited candidate, but also from the wellbeing of our new colleague – showing their personal concern for the people they work with.”

{
Virtual affairs
{

“We have encountered high level of professionalism, correctness and dedication to the our recruitment projects.”

{
Porsche Leasing
{

“We were very pleased with the quality and timeliness of the services provided by CATRO.”

{
World Bank (Bulgarian Office)

РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ ОТ ТАЗИ СЕКЦИЯ: