HR УСЛУГИ | HR КОНСУЛТИРАНЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА

DB+

Промяната е нещо уникално за всяка организация, а ние НЕ вярваме в универсалните решения.

Как постоянните динамика и промени влияят на организациите, в които работим?

Къде се случва промяната и какви последици носи?

Как да управляваме тази промяна и да я превърнем в предимство?

Какво, ако промяната не е еднократно събитие, а продължителен процес?

Ако искате да откриете не просто отговорите на тези въпроси, а ВАШИТЕ отговори – свържете се с нашите консултанти по Управление на промяната!

DB+

КАТРО перспективата:

Вярваме, че непрекъснато променящата се среда не е нещо негативно –  напротив. Това са нови възможности. Нашите експерти ще ви помогнат да ги откриете.

КАТРО подходът:

 • НАУЧНО БАЗИРАН – пряко свързан с най-актуалните открития в тази комплексна сфера 
 • ЗАДЪЛБОЧЕН – включва всички организационни нива
 • Ориентиран към непрекъснато ОРГАНИЗАЦИОННО УЧЕНЕ И АДАПТИРАНЕ 

Промяната на една част от организационната система засяга не само другите части, но и цялостното представяне. Нашата цел е да ви преведем през критичния път, който не само провокира организационна промяна, но се отразява и на вашите организационни резултати

Кои са четирите ключови фактора по пътя към истинска организационна промяна? Как всеки от тях може да бъде повлиян с подкрепата на нашите КАТРО експерти? Прочетете в блога ни!

КАТРО експертизата:

 • Организационно консултиране по време на планирана организационна промяна (преди самото стартиране на процеса)
 • Организационно консултиране по време на вече случващ се актуален процес на промяна
 • Експертна подкрепа по време на структурни и организационни промени
 • Обучение за Управление на промяната за ключови агенти на промяната 
 • Разработване и координиране на информационни кампании за повишаване на осъзнатостта, вкл. фасилитиране на Работилници за стартиране на промяна 
 • Одит и последващ анализ на вече имплементирана промяна

  КАТРО силата:

  Това, което ни отличава, са научно базираните инструменти, с които си служим. Сред тях е Калейдоскопът на Промяната – специално разработен и базиран на солидни научни основи (Hughes 2010; Balogun & Hailey ,2007). Той ни помага да идентифицираме ключовите фактори за процеса на промяна и чрез анализ, в контекста на конкретната промяна, да премахнем усещането за неяснота. Kакто у управляващите процеса, така и сред служителите.

  Как прилагаме този инструмент в процеса на промяна? Как може да ви подкрепим в този организационен процес? Свържете се с нас, за да ви разкажем повече!

  HR Услуги - Управление на промяната

  С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

  3 + 4 =