ЗА НАС | МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ

DB+

Вярваме в необятния човешки потенциал, промяната към по-добро и възможността да растем.

Ценим и окуражаваме любопитството, жаждата за учене и умението за адаптация и справяне с житейските предизвикателства. 

Ние сме тук, за да вдъхновим и овластим хората да създават позитивна трансформация, да живеят и работят в синхрон с вярванията си.

Ние подкрепяме растежа на хората чрез развиване на техните умения на бъдещето – критични похвати за разгръщане на потенциала на мозъка, емоционална интелигентност и осъзнато лидерство. Помагаме на личностите да откриват мечтаната работа, да изследват и осъзнават своя скрит потенциал. Направляваме организациите да преуспяват, да ангажират екипите си и да привличат нови таланти.

Това, което ни прави различни, е постоянният ни стремеж към нови знания, иновации, високо качество и грижа към хората. По този начин ние създаваме холистични, научно-обосновани решения по мярка за нашите клиенти и партньори.

НИЕ СМЕ

DB+

КРЕАТИВНИ

СМЕЛИ

ОТДАДЕНИ

и Създаваме промяна, която е:

Вдъхновяваща. Овластяваща. Устойчива.