HR УСЛУГИ | HR КОНСУЛТИРАНЕ
OUTPLACEMENT ПРОГРАМА

DB+

Неефективно проведеният процес по освобождаване на хора води до несигурност и негативен климат в компанията.

Непрестанно променящата се среда поражда процеси на сливания и придобивания, съкращения и намаляване на работна сила в организациите. 

Това е фактор с негативно влияние върху т.нар. “психологичеси договор” между работодателя и служителите, клиентите и партньорите. Ако се чудите: 

Как да прекратя трудов договор със служител, без негативен ефект върху атмосферата на работното място и имиджа на работодател?”

… КАТРО консултантите ще ви улеснят с планиране и управление в този процес, които подпомагат не само вас, но и служителите ви!

Отговорно освобождаване на служители

Целта на освобождаването на служители е да се позволи на служителите, афектирани от прекратяването на договорите им, плавно да навлязат отново на пазара на труда през кариерно консултиране, подкрепа и обучения. 

В този деликатен момент, екипът ни предлага индивидуално консултиране и дългосрочна програма за подкрепа. Създаваме я заедно с вас и я адаптираме към вашите специфични нужди. Предлагаме и обучение за хората от висшия мениджмънт, които трябва да управляват процеса по освобождаване на служители. 

Програмата, насочена към служители

 • Професионална подкрепа от кариерен консултант в т.ч.:
  • изготвяне на кариерен план и индивидуална стратегия за кандидатстване
  • идентифициране на индивидуални силни и слаби страни
  • подкрепа при търсене на подходяща позиция
  • изготвяне на автобиография/мотивационно писмо
  • подготовка за интервю и симулация на реален процес на подбор в защитена среда и др.
 • Професионална психологическа подкрепа за запазване на емоционална устойчивост в процеса на кариерна промяна
 • Провеждане на оценка на неврологичния дизайн за избор на най-подходящата следваща кариерна стъпка чрез инструмента Neuro-Agility Profile Advanced+.

Програмата, насочена към мениджмънта

 • Консултация относно комуникационния подход при процеса на освобождаване
 • Организация на групови семинари за служителите за комуникиране на процеса
 • Обучение на мениджмънта отговорен за процеса на освобождаване (в т.ч. развитие на умения за комуникация, емоционална интелигентност, справяне с възражения, мотивиране на служители в процеса на промяна и др.)
 • Подкрепа и супервизия на мениджмънта при провеждането на изходни интервюта

SCARF Въпросникът за Ангажираността на служителите е ключ към: 

 • изследване в дълбочина на истинските мотивационни стимули на вашите служители; 
 • постоянното подобряване на позитивната, овластяваща и благоприятна работна среда.

Фокус групи с ключови служители за още по-задълбочен анализ от проучването на ангажираността. Чрез въвличане на избрани представители на компанията в тези фокус групи:

 • идентифицираме съществуващите добри практики в организацията;
 • черпим конкретни идеи за подобрения на редица процеси.

Можем да надградим и напаснем програмите с мерки към вашия контекст и нужди. Свържете се с нас, за да разберете как!

HR Услуги - Outplacement програма

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

8 + 7 =