ПОДБОР | ЦЕНТРОВЕ ЗА ОЦЕНКА

DB+

В КАТРО България се гордеем с богата експертиза в развиването и фасилитирането на центрове за оценка.

Те са един от най-ефективните инструменти за цялостен анализ на служителите, тъй като поставят фокус върху възможностите за тяхното професионално представяне. 

Центърът за оценка е ефективен инструмент за подбор при:

  • избор на ТОП кандидат за определена, важна за организацията позиция
  • оценка на компетенциите на голям брой кандидати при подбор за масови роли по бърз и обективен начин
  • даване на равен шанс на вътрешни и външни кандидати за дадена професионална възможност
  • програмите за кариерно развитие и управление на талантите в организацията.

Печелим доверието на своите клиенти, защото:

  • експертно изготвяме и прецизираме компетентностните модели за различни професионални роли
  • разполагаме с голям набор от инструменти, които интегрираме в дизайна на всеки Център за оценка, в т.ч. психометрични тестове, симулации, поведенчески интервюта, самостоятелни упражнения и работни казуси, групови дискусии, ролеви игри и др.
  • екипът ни от обучени оценители следва световни стандарти, както и системен подход и методология при дизайна и провеждането на Центрове за оценка.

Нашият подход

Предоставяме пълна експертиза и подкрепа в целия процес на подготовка и изпълнение. От дефиниране на ключовите компетенции за конкретната позиция, през разработването и адаптирането на най-подходящите методи, до завършване с провеждане на Център за оценка и разработване на подробен индивидуален доклад.

Определяне на целите и стратегията на Центъра за оценка

Определяне на компетенциите и релевантните поведения

Структура на елемтнтите за оценка и адаптиране на  ключови компетенции

Провеждане на центъра за оценка с опитни оценители

Изработване на доклад за всеки участник, препоръки и обратна връзкa

Научете повече за историята и ползите на този инструмент в процеса на подбор в Блога!

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

“Екипът от професионалисти в КАТРО реализира Центрове за оценка за мениджърски позиции в 6 държави в централна и източна Европа, както и в България. Професионалният подход, коректността и гъвкавостта на консултантите в КАТРО отговори изцяло на нашите очаквания и ние сме изключително удовлетворени от предоставените услуги”

{
Penny market
{

„The assessment centre was conducted in 2018 and all the involved parties demonstrated a high level of professionalism and knowledge. The Assessment centre elements for the candidates were carefully chosen in cooperation with the Operational director and adapted according to specifications in the Renewable Energy sector.“

{
Plamen Penchev
ALPIQ

РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ ОТ ТАЗИ СЕКЦИЯ: