ПОДБОР | ЦЕНТРОВЕ ЗА ОЦЕНКА

DB+

В КАТРО България се гордеем с богата експертиза в развиването и фасилитирането на центрове за оценка.

Те са един от най-ефективните инструменти за цялостен анализ на служителите, тъй като поставят фокус върху възможностите за тяхното професионално представяне. 

Центърът за оценка е ефективен инструмент за подбор при:

  • избор на ТОП кандидат за определена, важна за организацията позиция
  • оценка на компетенциите на голям брой кандидати при подбор за масови роли по бърз и обективен начин
  • даване на равен шанс на вътрешни и външни кандидати за дадена професионална възможност
  • програмите за кариерно развитие и управление на талантите в организацията.

Печелим доверието на своите клиенти, защото:

  • експертно изготвяме и прецизираме компетентностните модели за различни професионални роли
  • разполагаме с голям набор от инструменти, които интегрираме в дизайна на всеки Център за оценка, в т.ч. психометрични тестове, симулации, поведенчески интервюта, самостоятелни упражнения и работни казуси, групови дискусии, ролеви игри и др.
  • екипът ни от обучени оценители следва световни стандарти, както и системен подход и методология при дизайна и провеждането на Центрове за оценка.

Нашият подход

Предоставяме пълна експертиза и подкрепа в целия процес на подготовка и изпълнение. От дефиниране на ключовите компетенции за конкретната позиция, през разработването и адаптирането на най-подходящите методи, до завършване с провеждане на Център за оценка и разработване на подробен индивидуален доклад.

Определяне на целите и стратегията на Центъра за оценка

Определяне на компетенциите и релевантните поведения

Структура на елемтнтите за оценка и адаптиране на  ключови компетенции

Провеждане на центъра за оценка с опитни оценители

Изработване на доклад за всеки участник, препоръки и обратна връзкa

Научете повече за историята и ползите на този инструмент в процеса на подбор в Блога!

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

“Professional attitude, correctness and flexibility”

{
Penny market

РАЗГЛЕДАЙ ОЩЕ ОТ ТАЗИ СЕКЦИЯ: