КАРИЕРИ

DB+

Във вашия път към успеха ние сме ви партньори

Вашите таланти откриват своя дом тук, а мечтите се превръщат в призвание!

КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Имате нужда от съдействие или съвет от опитен консултант относно вашето кариерно развитие? Свържете се с нас!

Кариери - Кариерно консултиране

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

6 + 7 =

СПОНТАННА КАНДИДАТУРА

Не намирате подходяща позиция за вас? Изпратете вашата автобиография и консултант на КАТРО ще се свърже с вас!

Кариери - Спонтанна кандидатура

Прикачи файловеНяма избрани файловеРазрешени файлове: jpg, jpeg, jpe, gif, js. Макс. размер на файла: 20 MB

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

6 + 2 =

Директор Човешки ресурси и Организационно развитие

Търсите предизвикателна възможност и имате интерес да дадете своя принос към устойчивото развитие и каузата на международна неправителствена организация? Това е точната позиция за Вас!

Sofia

Full-time job

Management

Social

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света. В България повече от 30 години Сдружението осигурява близка до семейната и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа.

През годините обхвата на дейностите се разшири, задълбочи, адаптирайки се към нуждите на потребителите и следвайки амбициите на организацията да достигне до възможно най-голям брой хора, нуждаещи се от качествена социална подкрепа. Последните години се наблюдават тенденции и в обществото, които показват, че и децата, които си имат родители, имат нужда от грижа, но тези родители изпитват затруднения да се грижат за тях и е ангажимент на Сдружението подкрепи не само децата, но и техните биологични родители, за да не се стига до раздялата между тях.

Като естествен отговор на нуждите на обществото детските селища се разширяват извън техните предели и къщите и се превръщат в комплекси от дейности и услуги, свързани с деца и семейства. Тези комплекси от услуги включват алтернативна грижа с подкрепа на приемни семейства и настаняване на деца и младежи в SOS Семейни домове (ЦНСТ), подкрепа на деца и семейства за превенция на раздялата чрез т.нар. SOS Консултативни центрове (ЦОП) и „Звено Майка и бебе“, „Подкрепа за независим и самостоятелен живот“ на младежи 18+, напускащи алтернативната грижа; Частна детска градина; както и множество социални, образователни и творчески инициативи, насочени към местната общност.

За своето непрестанно и устойчиво развитие като организация, SOS Детски селища България, съвместно с КАТРО България търси да назначи:

Основни отговорности и задължения:

 • Разработване на цялостната стратегия и цели за развитие на служителите във всички направления на организацията;
 • Планиране на необходимостта от човешки ресурси във всички направления в организацията, актуализация на нуждите и възможностите, подготовка и реализиране на промените;
 • Анализ, мониторинг и ръководене на професионален процес на набиране на персонал в синхрон с високите стандарти за качество в организацията.
 • Система за възнаграждение и мотивация на служителите – разработване на нови възможности за материални и нематериални инструменти, ежегодно актуализиране и бюджетиране;
 • Управление на процеса за преглед на представянето на служителите – подкрепа на ръководителите в този процес, както и при поставяне на цели, индивидуални планове за развитие и оценка на представянето.
 • Обучение и развитие – изготвяне и проследяване за имплементацията на годишен план и бюджет за обученията в организацията;
 • Професията SOS приемен родител – HR аспекти в развитие на професията в рамките на Сдружението;
 • HR база данни и HR KPIs – следене за правилно и своевременно поддържане на информацията, анализира резултатите;
 • Вътрешна комуникация – поддържане на регулярна връзка с ръководителите на направления, информации по важни HR и/или вътрешноорганизационни теми;
 • Поцизиониране на работодателската марка – предлагане и разработване на стратегии за подобряване на представянето на Сдружението като работодател, иницииране и организиране на проучвания на удовлетвореността на служителите;
 • Ръководене малък HR екип, поддържа вътрешни и външни партньорски отношения в сферата на HR.

Очакваме от кандидатите да отговарят на следните професионални изисквания:

 • Висше образование, степен „Магистър”, специалност „Управление на човешките ресурси”, „Икономика и организация на труда”, „Бизнес администрация” или друго подходящо за позицията – по преценка на работодателя;
 • Професионален опит в сферата Човешки ресурси и организационно развитие над 5 години, от които поне 3 на ръководна позиция;
 • Организационни и управленски умения;
 • Умения за ръководене и координиране на процеси;
 • Умения за планиране и бюджетиране;
 • Свободно ползване на английски език;
 • Свидетелство за управление на МПС.

Както и да притежават следните личностни качества:

 • Ориентация към изпълнение на цели и постигане на резултати;
 • Комуникативни умения и позитивен подход в общуването;
 • Умения за приоритизиране и управление на времето. Умения за работа под напрежение;
 • Комбинативно мислене, умения за решаване на проблеми и конфликти;
 • Проактивност и иновативен подход;
 • Емоционална стабилност.

Какво предлага организацията:

 • Позитивна и динамична работна среда в световно известна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата;
 • Стратегическо управление и лидерска роля в една от водещите неправителствени организации;
 • Пълна подкрепа от ръководството и екипа в навлизането и разгръщането в стратегическата роля
 • Голямо поле за проява на проактивност, творчество и иновация;
 • Конкурентно възнаграждение съответстващо на международните стандарти в неправителствения сектор.

В работата си като Директор Човешки ресурси и организационно развитие ще можете да се опрете на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи не само при предоставяне на социални услуги, но в прилагане на високи HR стандарти на работа спрямо професионалните групи, работещи в сферата.

Ако това е предизвикателна възможност за Вас и имате интерес да дадете своя принос към устойчивото развитие и каузата на международна неправителствена организация, моля изпратете Вашето CV на Английски език и Вашето кратко мотивационно писмо, което отговаря на въпроса: Какво най-много ме вдъхновява във възможността да бъда Директор Човешки Ресусри и Организационно Развитие на SOS Детски селища България?

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Моля при кандидатстване отбележете Референтния номер за тази позиция – HRD 606 CATRO, като предоставяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и за следващите стъпки в процеса на подбор. Цялата предоставена информация ще бъде третирана строго конфиденциално и използвана само за целите на процеса на подбор за SOS Детски селища България.

Катро България ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал (лиценз № 2031/20.04.2016 и 2032/20.04.2016).

Кариери - Medical Product Sales Specialist

Прикачи файловеНяма избрани файловеРазрешени файлове: jpg, jpeg, jpe, gif, js. Макс. размер на файла: 20 MB

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

15 + 2 =

Ръководител SOS Детско селище Дрен

Ако сте организиран, динамичен и мотивиран за новаторство и професионална креативност в рамките на една утвърдена неправителствена организация, кандидатствайте за тази позиция.

Dren

Full-time job

Specialist/Management

Social

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 138 страни по света. В България Сдружението повече от 30 години осигурява близка до семейната и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа. 

Сдружение SOS Детски селища България непрестанно разширява обхвата на своите социално значими проекти. Като естествен отговор на нуждите на обществото SOS Детските селища променят традиционния си модел, разширяват се извън техните предели и къщите и се превръщат в комплекси от дейности и услуги, свързани с деца и семейства. 

SOS Детско селище Дрен от няколко години вече е в процес на развитие и трансформация и също се превръща в комплекс от разнообразни дейности и услуги, свързани с местната общност, с деца и семейства. Бяха подготвени редица инициативи и програми, като сега екипът ни работи усилено за тяхната реализация, изгражда партньорства, събира опит в този нов модел. 

За тази цел търсим човек с управленски и организационен подход, но и с поглед върху голямата социална и обществена картина, ръководител, който има визия и знае как да реализира дейности, които ще добавят стойност за доброто на децата, семействата и младежите, които подкрепяме.

Основните Ви ангажименти ще бъдат:

 • Управление и реализиране на различни програми и дейности на комплекса SOS Детско селище Дрен. Подкрепа на отделните звена в комплекса и организиране на процесите и приоритетите с цел осигуряване на комуникацията и резултатите;
 • Проучване на нуждите и разработване на идейни предложения за развитие на социално значими дейности и проекти в SOS Детско селище Дрен;
 • Създаване на стабилни и работещи контакти и работещи отношения с различни партньори – от социалната и образователната сфера, от корпоративната сфера, с държавни и общински институции и органи на управление;
 • Осигуряване на добра организация и поддръжка на инфраструктурата;Ръководене и координация на екипа от сътрудници по поддръжката на SOS Детско селище Дрен.

Идеалният кандидат би имал следните характеристики:

 • Опит и познания в областите на оперативното управление и/или бизнес администрация, маркетинг;
 • Опит в управление на социални услуги или в образователната сфера;
 • Умения за управление и мотивиране на екип;
 • Отлични организационни умения;
 • Мотивация за работа с кауза;
 • Добро владеене на английски език;
 • Книжка за управление на МПС.

В работата си Ръководителят на SOS Детско селище Дрен ще може да се опре на многогодишния опит на международна неправителствена организация с традиции и доказани успехи при реализацията на различни проекти и инициативи в социалната и образователната сфера.

Работата е интересна, динамична и дава възможност за новаторство и професионална креативност в рамките на една утвърдена неправителствена организация.

Организацията предлага:

 • Позитивна и динамична работна среда в световно известна неправителствена организация, посветена на благородната кауза за грижи за децата; 
 • Пълна подкрепа от ръководството и екипа.
 • Голямо поле за проява на проактивност, творчество и иновация;
 • Гъвкаво работно време;
 • Конкурентно възнаграждение съответстващо на международните стандарти в неправителствения сектор.

Ако това е предизвикателна възможност за Вас и имате интерес да дадете своя принос към устойчивото развитие и каузата на международна неправителствена организация, моля изпратете Вашето CV на български език и Вашето кратко мотивационно писмо, което отговаря на въпроса: Какво най-много ме вдъхновява във възможността да бъда Ръководите на SOS Детско селище Дрен?

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Моля при кандидатстване отбележете Референтния номер за тази позиция – OMD 606 CATRO, като предоставяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и за следващите стъпки в процеса на подбор. Цялата предоставена информация ще бъде третирана строго конфиденциално и използвана само за целите на процеса на подбор за SOS Детски селища България.

Катро България ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал (лиценз № 2031/20.04.2016 и 2032/20.04.2016).

Кариери - Junior Information Security Consultant

Прикачи файловеНяма избрани файловеРазрешени файлове: jpg, jpeg, jpe, gif, js. Макс. размер на файла: 20 MB

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

9 + 3 =

Product expert – Orthopedics

Are you communicative, perfectionist, organized, enjoying working with clients and passionate about medical devices? Check out this opportunity!

Sofia

Full-time job

Expert

Medical devices

CATRO Bulgaria is part of the leading Austrian consultancy group – CATRO Personalberatung, specializing in human resource management and development. Equipped with some of the most innovative methods of developing human potential, our international team is dedicated to the mission of finding and selecting the best employees for our partners.

Our client is a Bulgarian company with established traditions, a leader in the medical devices market in the country. For 25 years the company has been working with premium brand in the field of orthopedics. The need for a new talent to support them the company’s activities in the field of orthopedics has opened the following position within the company and we’re looking for Product expert – Orthopedics.

Main tasks and responsibilities:

 • Presenting, consulting and customer service for the specific medical devices for endoprosthesis (hip, knee and shoulder joints) of a leading European manufacturer;
 • Visiting leading orthopedic departments in hospitals in Sofia and the country;
 • Participation in product presentations at congresses and exhibitions in the country;
 • Attendance during certain client surgeries to assist the surgical team – orthopedic doctor and operating room nurse;
 • Participation in correspondence with the manufacturer regarding shipment of orders;
 • Stock tracking and returns to customers, interim and annual inventory;
 • Participation in the preparation of technical specifications for procurement;
 • Participation in all other administrative activities of the direction.

  The ideal candidate will have the following qualification:

 • 2 years experience in the commercial field with medical devices in the medical or pharmaceutical industry;
 • Willingness to communicate directly with doctors and nurses;
 • Organization and responsibility;
 • Customer orientation and communication skills;
 • Tactical and motivated to learn;
 • Fluency in English at a working level;
 • Computer skills – working with Excel, Word, PPT, ERP system;
 • Active Driver and willingness to travel 2-3 times per week;
 • Experience in the pharmaceutical or medical sector is an advantage.

  The company offers:

 • Working with a skilled team and dynamic work environment;
 • Training opportunities;
 • Attractive remuneration;
 • Food vouchers;
 • Supplementary health insurance;
 • Company car.

If you are attracted by the chance to join a cohesive team where you can develop your skills in the field, please send your CV quoting the reference number for the position: ProdOrtho. The information provided will be processed in accordance with CATRO Bulgaria’s internal security policy. You can also look up our CATRO website to personally contact us for more information.

Please quote the Reference number for this position – MSS 101 CATRO. All information provided will be treated in the strictest confidentiality. The recruitment services of CATRO Bulgaria EOOD are based on Recruitment license № 2031/20.04.2016.

Кариери - Junior Information Security Consultant

Прикачи файловеНяма избрани файловеРазрешени файлове: jpg, jpeg, jpe, gif, js. Макс. размер на файла: 20 MB

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

7 + 9 =

Сервизен Инженер

Имате образование в техническата сфера, медицината ви е страст и техническата поддръжка и работата с хора Ви носи удоволствие? То тази възможност е за Вас! 

София

Full-time job

Специалист

Медицинска апаратура

КАТРО България е дъщерно дружество на една от водещите компании за развитие и управление на човешките ресурси в Австрия – CATRO Personalberatung. КАТРО предоставя на клиентите си пълен пакет от първокласни консултантски услуги в сферата на развитието и управлението на човешките ресурси.

Нашият клиент е българска компания с изградени традиции, лидер на пазара на медицински изделия в страната. Портфолиото им от медицинска и лабораторна апаратура и оборудване е селекция на утвърдени производители от Европа. Във връзка с увеличения брой инсталации на компанията, търсим: Сервизен инженер

Основни отговорности и задължения:
• Извършване на техническа поддръжка, профилактика и ремонти на медицинско оборудване и медико-лабораторна апаратура;
• Участие в проверката на оборудването при пристигането му от доставчика и в подготовката му за изпращане към клиента;
• Участие в инсталацията на медицинско оборудване и обучението на персонала;
• Изготвяне на оферти за сервизни услуги в електронната система;
• Водене на подробна документация за извършените сервизни услуги;
• Проследяване на складовите наличности;
• Участие в подготовката на резервни части за доставчици, както и в годишната инвентаризация на резервни части;
• Спазване на правилата за точна отчетна документация съгласно стандарта ISO 9001;
• Участие в писмена кореспонденция с доставчици по отношение на сервизни въпроси;
• Участие в онлайн и присъствени обучения при доставчици на английски език.

Идеалният кандидат отговаря на следните професионални и личностни характеристики:
• 3 години опит на подобна позиция или в сферата на медицинските изделия;
• Висше техническо образование – бакалавър или магистър;
• Средно специално техническо образование е предимство;
• Активен шофьор и готовност за пътуване в страната;
• Добро писмено и устно владеене на английски език;
• Умения за работа в екип;
• Отлични комуникационни умения при работа с клиенти;
• Добри организационни умения.

Компанията предлага:
• Работа с квалифициран екип и динамична работна среда;
• Възможности за обучение;
• Атрактивно възнаграждение;
• Ваучери за храна;
• Допълнително здравно осигуряване;
• Служебен автомобил.

Ако Ви привлича шансът да се присъедините към сплотен и динамичен екип, където да развиете своите умения, моля да изпратите актуално CV, като посочите референтен номер SENG Предоставената информация ще бъде обработвана спрямо правилата за вътрешна сигурност на КАТРО България.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Катро България ЕООД е лицензиран посредник за подбор на персонал (лиценз № 2031/20.04.2016 и 2032/20.04.2016).

Кариери - Junior Information Security Consultant

Прикачи файловеНяма избрани файловеРазрешени файлове: jpg, jpeg, jpe, gif, js. Макс. размер на файла: 20 MB

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

4 + 1 =