HR УСЛУГИ | HR КОНСУЛТИРАНЕ
КСО КОНСУЛТИРАНЕ

 

DB+

Нашият КАТРО екип е сред малкото ЧР консултантски компании в България, развили ясна и последователна политика за Корпоративна социална отговорност.

Чрез психологическо и кариерно консултиране, овластяване и намиране на заетост подкрепяме многобройни и разнообразни групи от хора в нужда.

Доверете ни се, ако сте компания, загрижена не само за благосъстоянието на служителите си и техните семейства, но и за обществото като цяло – за социо-икономическата и социо-културната среда, в която израстват децата ни и която ги оформя. Заедно можем да създадем смислени КСO проекти с вашите служители!

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

5 + 12 =

Доверете се на нашата КСО експертиза,
ако искате да:

 • увеличите въвличането на хората и ангажираността им в дейностите на компанията
 • подобрите работодателската си марка и да бъдете припознати като социално отговорна компания
 • имате стойностен постоянен (а не кампаниен) принос за благосъстоянието на групи в неравностойно социално положение
 • подобрите умения на служителите си за комуникация, презентиране, продажби/ преговори и др.
 • установите дългосрочни партньорства между корпоративния и неправителствения сектор
 • изградите приятелства, увеличено чувство на щастие и принадлежност към нещо много по-голямо от личното удовлетворение.

Нашите КСО консултанти могат
да ви бъдат полезни с:

 • SDG-Explorer Уъркшоп за цялостно изследване на политиките за устойчиво развитие на вашата организация в контекста на Глобалните цели на ООН, степен на интеграция на ниво политики, процеси и проекти
 • Design thinking Уъркшоп за генериране на идеи и разработване на конкретни проекти за устойчиво развитие с въвличане на вашите служители
 • Реализиране на съвместни КСО проекти в сътрудничество с подходящи неправителствени организации, които да съответстват на вашите корпоративни цели и мисия
 • Вътрешно обучение за вашите ключови CSR/HR/маркетинг специалисти как да използват нашия богат инструментариум за изследване на икономическата/екологична/социална устойчивост на организацията чрез интегриране на Глобалните цели на ООН на практическо ниво
 • Дизайн и организиране на КСО тийм билдинг програми
 • Стимулиране и измерване  на развитието на ключови компетенции у вашите служители (социални, организационни, лидерски и емоционална интелигентност) чрез интегриране компетентностно ориентирано учене (COL) в контекста на политиките за устойчиво развитие на организацията.