ОБУЧЕНИЯ | Осъзнато лидерство – програми за лидери

DB+

Открийте света на лидерството!

Нашето разбиране за лидерство стъпва до голяма степен на определението и концепцията за осъзнатото лидерство, която представлява нов модел на мислене за лидерите, гарантиращ устойчив успех! Този модел на мислене най-точно може да се опише като прогресивен се начин на мислене (growth mindset), който ни позволява да постигнем всичко, стига да положим необходимите усилия, за разлика от фиксирания начин на мислене (fixed mindset), според който, нашите умения и таланти са вродени, и няма как да развием нови умения. Лидерите с прогресивен начин на мислене са про-активни, поемат отговорност за собствените си действия, учат се от грешките си, имат непрестанен стремеж за подобрение и по този начин с личен пример вдъхновяват, мотивират, ангажират и насърчават хората си да постигат устойчиви резултати във времето!

Представите и очакванията към лидерите значително се промениха през последните години. В организациите стават все по-актуални темите, свързани с лидерство и организационно развитие. За да водиш организация и екип харизма не е достатъчна. Нашите програми, насочени към развитие на лидерски качества и умения у вашите таланти, могат да окажат съществено влияние върху растежа и конкурентните предимства на организацията ви. Освен това инвестицията в лидерския потенциал на мениджърите има пряка връзка с повишението на производителността, ефективността и ангажираността на служителите в дългосрочен план!

Вярваме, че вече грабнахме любопитството ви! Разберете повече за двете ни иновативни програми – Лидерска Академия и Видео-Лидерска програма и се свържете с нас за повече детайли. Ние от КАТРО вярваме, че във всеки един се крият качества на лидер, въпрос на време и желание е да ги открием и развием!

Модели за развитие на таланти

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

Кой може да се включи?

Академията е подходяща за:

 • Млади таланти/наскоро промотирани мениджъри, които се нуждаят от разгръщане на своя лидерски потенциал
 • Компании, които инвестират в развитието на лидери с визия и таланти от следващото поколение
 • Новосформирани екипи или служители на ниво среден мениджмънт, които водеща роля за процесите в организацията и вземат ключови решения
 • Служители с проактивно поведение, които имат смелостта да изследват в дълбочина своя лидерски потенциал, да опознаят своите лични характеристики и да надхвърлят границите си.

Кak да стана лидер?

Създадена на модулен принцип, академията последователно надгражда темите и влиза в дълбочина при всяка от тях. Всеки модул има една основна и няколко подтеми, които участниците изследват и преживяват, водени от опитен фасилитатор и/или бизнес треньор.

Как развиваме лидерски качества?

Методологията на Лидерската академия е съчетание от:

 • Теория и практика – приложна психология и невронаука
 • Дискусии и казуси
 • Интеракции и псходраматични похвати
 • Психологическа и индивидуална коучинг подкрепа
 • Задачи за „домашно“ и обратна връзка
 • Групови сесии между модулите за надграждане на наученото и обсъждане на казусите.
 • Групови проекти, които участниците инициират и реализират, за да приложат наученото на практика.

Теми и обхвати

 • Лидерска осъзнатост и ефективността на лидера
 • Комуникационни умения и взаимодействие
 • Емоционална интелигентност на лидера
 • Делегиране и обратна връзка
 • Мотивация и ангажиране на служители
 • Управление на представянето
 • Управление на конфликти и медиация
 • Сформиране и управление на екип

След предварителна диагностика, темите могат да бъдат разширени с още модули и акценти, които отговарят на конкретните нужди на участниците. Диагностиката се базира на собствена коучинг методология: Колелото на лидерството, която обхваща основни лидерски умения и поведения във всеки един бранш, като може да вземе предвид и комептентностния модел за лидери в компаниите, които разполагат с такъв.

Ефективност и въздействие

Лидерската академия в КАТРО обръща специално внимание на анализ на ефективността и удовлетвореността от обучението в краткосрочен и средносрочен план. Сред инструментите, които използваме за измерване на ефективността са оценка на удовлетвореността от обучението, индивидуален план за проследяване на промяната на всеки участник, система за подкрепа от колега (т.нар. buddy system) и препоръки за подкрепа от страна на мениджмънта.

Вижте какво споделят за академията предишни участници и техните организации:

{

„Екипът от професионалисти на CATRO демонстрира изключително добра подготовка по време на сътрудничеството ни в рамките на програма за обучиение на лидерите ни, в която бяха застъпени 15 модула обхващати теми като Лидерска осъзнатост, Комуникационни умения, Емоционална интелигентнист, Мотивация и ангажиране, Управление на: представянето, проекти, конфликти, промяната  и др. Участниците дадоха положителна обратна връзка за представянето на всеки от обучителите. Като особено полезни посочика проведените екипни игри и казусите с практическа насоченост

Нина Колева – Мениджър ЧР

5
Palfinger, Tanevo
Лого на Socotab
{

„All members of CATRO had a creative and proactive approach to the task and showed flexibility and attention to details. (…) CATRO is a reliable partner in personnel training and development sphere. (…) CATRO Bulgaria’s members exhibited high professional standards and strong commitment to delivering the most effective training to our employees. (…) Excellent communication, proper and timely feedback, as well as high competence of trainers.”

5
SOCOTAB
Лого на Порше България
{

„The training combined a blend of theoretical and practical exercises and allowed a lot group discussions and individual counseling.”

5
Porsche Leasing
Лого на AXS Marine
{

“CATRO proposed a tailor-made program and customized a solution that worked out perfectly for our needs. (…) CATRO’s consultants are highly skilled at engaging all attendants of the trainings in the learning process.”

5
AXS Marine

ВИДЕО – ЛИДЕРСКА ПРОГРАМА

DB+

Виртуалното и хибридното общуване наложиха нови модели на работа и учене. Претоварването и липсата на време кара хората да търсят нови, кратки онлайн и видео форми на обучение, които лесно обобщават актуални проучвания, изследвания, казуси и теоретични модели.

Съвместно със Семперия филмс, създадохме единствената по рода си видео-обучителна поредица във формат „учене на хапки“: „Успешни в новата виртуална реалност“ и „Лидерство в хибридни условия – предизвикателства и решения“. Идеята се роди от опита ни с редица компании, стотици международни и български изследвания, а също и вътрешно проведени проучвания.

Минисериалът има 2 сезона с по 4 видеа, с които представяме различни ситуации и възможни пътища за позитивна промяна, засягащи ключови моменти от ежедневието на всеки лидер.

За кого е подходяща?

Видео-лидерската програма е релевантна за развитие както на мениджъри, тийм лидери, така и за всички хора, които се вълнуват от темите за мениджмънт и лидерство, личностното развитие, лидерски умения и екипна ефективност, компетенции на успешния лидер, лидерство и мотивация на хора, какво е влиянието на лидера върху на екипа.

ТЕМИ И ОБХВАТ

Сезон 1 – „Успешни в новата виртуална реалност “

 • “Новата комуникация” – справяне с предизвикателствата в онлайн комуникацията и хибридния начин на работа
 • Въвеждане на новите служители в дистанционен режим на работа
 • Трудността да разпознаваме проблемни ситуации и неизказани нужди на колегите – първи признаци на демотивация/свръхнатоварване/бърн-аут
 • Как да поддържам високи нива на мотивация и ангажираност сред хората си във времена на несигурност и непредвидимост.

Трейлър на Сезон 1

Сезон 2 – „Лидерство в хибридни условия – предизвикателства и решения“

 • Благополучието на лидера в хибридна среда – как да поставяме ефективни лични граници и да поддържаме баланса между работа и личен живот, за да не прегорим и запазим ефективността на екипа си. Постигане на баланс между личностните и управленските задължения като формула към ефективното лидерство.
 • Гъвкавостта на лидерския подходКак да бъдем адаптивни лидери, за да поддържаме мотивацията и ангажираността на екипа в хибридни условия
 • Конфликти и комуникация – нови подходи и техники за медиация
 • Екипен дух и сплотеност на хибридните екипиинструменти и практически идеи за засилване чувството на принадлежност и екипната синергия.

Трейлър на Сезон 2

Как развиваме лидерски умения?

Магията се случва чрез кратки мини сесии (до 1,5 часа), в които се дискутират представените във видеата казуси и се търсят ново разбиране и възможни решения. Възможно е да интегрираме видео-материалите и в цялостна, дългосрочна Лидерска академия, която да има хибриден формат.  Предизвикайте положителна промяна и провокирайте развитие на лидерски умения в талантите във вашата организация по иновативен и креативен начин. Подкрепете ги в превръщането им в по-успешни лидери, но и по-адаптивни, смели и удовлетворени от личното и организационното благополучие!

Вижте отзивите от първи сезон:

{

“ Хибридният вариант на провеждане направи възможно да постигнем над 93% присъствие на всички планирани за обучението, което в период на интензивна заболеваемост и работа по проекти считам за отличен резултат. Считам, че личният принос на лекторите допринесе за отличната обратна връзка от участниците и положителна нагласа за прилагане на наученото. Всяка една от темите беше адаптирана към фирмената култура, практики и текущо състояние на екипа, което увеличи ефективността на обучението и ангажираността на колегите към темата. Препоръчвам формата „мини сериал“, като изключително интересен, полезен и ефективен вариант за повишаване soft-skills уменията на екипа.” 

Петя Димитрова – Ръководител Направление „Софтуер и услуги за УЧР“

5
TechnoLogica
Лого на Raiffeisen Bank
{

“В продължение на 6 месеца реализирахме с нашия партньор КАТРО България иновативната Видео-обучителната програма за лидери „Успешни в новата виртуална реалност“. Програмата беше изцяло съобразена с опита и нуждите на участниците, обучителите демонстрираха високо ниво на експертиза и практически опит във всяка тема. Всички участници в програмата я оцениха като изключително полезна и приложима в практиката им на ръководители. Препоръчваме КАТРО като надежден партньор на всички компании, които биха искали да повишат дългосрочно компетенциите на своите служители.”

Рада Йосифова, Началник Отдел Чoвешки Ресурси

5
Raiffeisenbank

Q: Какво е лидерство?

A: Съществуват различни видове лидерство спрямо лидерските характеристики, които се разглеждат – бизнес лидерство, трансформационно лидерство, ситуационно лидерство, харизматично лидерство. За да отговори на предизвикателствата на днешното забързано ежедневие, лидерът трябва да съчетава различните стилове спрямо ситуациите, в които се намира. Прочетете повече за 7те вида лидерство, които да усъвършенствате още днес в нашия блог.

Q: Как да стана лидер?

A: Ако сте служител и имате амбицията да развиете лидерски качества, Вашият мениджър или HR директор могат да отправят запитване към екипа ни. Ако самите Вие сте мениджър или HR директор, обърнете се към нас и заедно с екипа ни от специалисти ще изготвим програма за развитие на лидери във Вашата организация, която може да включва както групови, така и индивидуални интервенции. Програмите на КАТРО са разработени индивидуално спрямо нуждата и специфичните характеристики на лидерството, провокирани от контекста във всяка организация.

Q: Как да подобрите лидерските си качества?

A: Отговорът тук е бърз, но и сложен за изпълнение – започнете от нагласата, преминете през управление на себе си и дефинирайте непрестанно нова цел за личностно развитие. Ако разсъждавате за подобрението на лидерските качествата като за еднократно действие, ще претърпите разочарование. Ще е нужно да се въоръжите с огромна доза търпение, спокойствие и приемане, които ще спомогнат да извадите максимума от това приключение. Прочетете повече за Компетенциите на съвременния лидер в нашата блог статия.

Обучения - Осъзнато лидерство

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

9 + 4 =

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ ОТ ТАЗИ СЕКЦИЯ: