HR УСЛУГИ | HR КОНСУЛТИРАНЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО

DB+

Високо-ефективните хора имат критична роля във високо-ефективните организации.

Ето защо управлението на представянето е ключов фактор – то обобщава и навигира процеса на постоянното идентифициране, оценяване, развиване и подобряване на представянето на служителите ви.

Имате изградена система за оценка на представянето, но не постигате желаната от вас ефективност?

Тепърва планирате да изградите такава за своята организация?

Търсите решение за ефективно управление на представянето на организационно и индивидуално ниво?

Свържете се с нас, за да научите как можем да ви подкрепим!

ЗАЩО КЛИЕНТИТЕ НИ СЕ ДОВЕРЯВАТ?

 • Притежаваме богата практическа и академична ЕКСПЕРТИЗА по отношение на дизайна, имплементирането, пилотирането и валидацията на системи за оценка на представянето
 • Подхождаме с ГЪВКАВОСТ, като напасваме целите и подхода си спрямо индивидуалния контекст и нужди на клиента
 • Използваме ХОЛИСТИЧНОСТ в изграждането на система за оценка на представянето като надграждаме с обучения, уъркшопи, техническа подкрепа и др. – така ефективно и устойчиво внедряваме този процес в организацията.

ЦЕЛТА НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО:

 • Подобрява представянето на всички нива, като адресира и включва всички групи служители. Насърчаваме сътрудничество вместо конкуренция
 • Поставя фокус върху индивидуалния принос, силни страни, потенциал и сфери за развитие на всеки служител
 • Изгражда ефективна система за управление на таланти, включвайки индивидуални планове за развитие и възможности за разширяване на компетенциите на служителите
 • Създава среда за по-добро разпределение на материални и нематериални възнаграждения, насърчавайки справедливостта и културата на признание.
 • Подпомага служителите да реализират своите лични и професионални цели в организацията, а не извън нея.

НАШИЯТ ПОДХОД и СТЪПКИ В ПРОЦЕСА

 • Създаване на критерии за оценка – компетентностен модел
 • Дизайн на методиката за оценка на представянето
 • Обучение за използване на системата за оценка на представянето
 • Експериментално пилотиране

Свържете се с нас, ако искате да научите повече за подхода ни и какво включва всяка стратегическа стъпка в процеса.

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

Надежден и професионален партньор в стратегически програми за развитие на служители, съобразени с целите и визията на компанията.“

{
NOVA Broadcasting Group
{

“CATRO Bulgaria is a reliable partner in overall HR and organisational consultancy. (…) CATRO experts are weIl equipped with profound knowledge, modern know-how and creative instruments for organizational diagnostics and people development. (…) CATRO Bulgaria is a serious and professional partner in all questions regarding diagnostic and identification of training needs in a company as weIl as organizing and conducting the most appropriate measures for further development – training, coaching or long-term programs for leadership development.”

{
Unitcargo

HR Услуги - Управление на представянето

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

13 + 7 =