Кариерна подкрепа за хора извън пазара на труда

Кариерна подкрепа за хора извън пазара на труда

Кариерна подкрепа за хора извън пазара на труда В съвременния свят, промените в икономиката, технологията и обществото често създават предизвикателства за хората, които се намират извън пазара на труда. Това може да включва безработни лица, хора с увреждания, жени в...
Подкрепа за учители, които работят с деца с AD(H)D

Подкрепа за учители, които работят с деца с AD(H)D

Подкрепа за учители, които работят с деца с AD(H)D Сред психичните разстройства в детска и юношеска възраст синдромът на дефицит на вниманието с/без хиперактивност (СДВХ или ADHD) заема челно място поради относителната си честота – в световен мащаб...
Скритите таланти на невродивергентните служители

Скритите таланти на невродивергентните служители

Скритите таланти на невродивергентните служители Ползи за работодателя от силните страни на лицата от невродивергентния спектър Причината за наемането на  невродивергентни служители е особено убедителна предвид недостига на умения, който все повече засяга...
Невроразнообразие на работното място

Невроразнообразие на работното място

Невроразнообразие на работното място Какво е невроразнообразие?  Терминът “невроразнообразие” се отнася до естественото разнообразие на човешкия мозък. Всеки човек има свой индивидуален дизайн на нервната система. Не съществува един...
Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място?

Как компанията Ви се грижи за благополучието на работното място? Програмите за благополучие получиха значително внимание през последните години, когато в следствие на пандемията COVID-19, служителите се сблъскаха с нови предизикателства – по-високи нива стрес, на...
Care4Carers: Овластяване и грижа за семейните болногледачи

Care4Carers: Овластяване и грижа за семейните болногледачи

Овластяване на семейните болногледачи чрез проекта “Care4Carers” Счита се, че неформалните гледачи осигуряват над 80% от всички дългосрочни грижи в Европа, като особено тежко бреме пада върху жените. Ролята на семейните болногледачи (членове на семейството или...