БЛОГ | Neuro-agility БЛОГ

DB+

в тази специална част от нашия блог ще намерите:

Каним ви в света на неорганичените възможностти чрез помощта на приложната НЕВРОНАУКА. В това пространство ще споделяме дългогодишния опит на КАТРО в импелементацията на инструмента Neuro-agility в различни организационни и консултантски проекти. Също така можете да се запознаете и с опита на част от нашите Neuro-agility сертифицирани практици.