HR УСЛУГИ | HR КОНСУЛТИРАНЕ
РАБОТОДАТЕЛСКА МАРКА

DB+

Работодателската марка представя вашата уникална корпоративна култура

тя е факторът, който ви отличава като работодател и оформя представите на вашите служители. В Катро България подобряваме този всеобхватен организационен феномен с холистичен подход, а в процеса стъпваме върху модела за Златния кръг на Саймън Синек.

Според него, успешните компании и лидери общуват отвътре навън. Тяхното поведение е провокирано от въпроса ЗАЩО те са вдъхновени от това, което правят или иначе казано – ценностите  и вярванията в основата на тяхната ангажираност и идентифициране с организацията. Именно тогава можем да определим КАКВО предоставяте и КАК да създавате добавена стойност за клиентите и потенциалните служители

За изграждането на силна Работодателска марка и дефинирането на вашето Уникално Employee Value Proposition, започваме с цялостна диагностика на процесите по подбор, обучение и задържане на служители.

Анализ на Работодателска марка

ПРОГРАМА BASIC

Анализ на позиционирането на бранда и анализ на конкурентите чрез:

 • диагностика на корпоративни уеб страници
 • обследване на процеса на подбор и обяви за работа
 • оценка на кариерните страници на компанията и разпознаваемост в социалните мрежи
 • провеждане на интервюта с бивши служители, кандидати за работа, отказали работни оферти, и студенти.

Анализ и сравнение на визията на бизнеса и тази на служителите чрез:

 • диагностика на съществуващи комуникационни канали към служителите
 • анализ на разходите за подбор
 • анализ на разходите за обучение и въвеждане в работата на нови служители
 • анализ на резултатите от изходящи интервюта
 • наблюдение на работното място (shadowing)
 • диагностика чрез „таен кандидат“ в процеса на подбор.

Анализ на Работодателска марка

ПРОГРАМА ADVANCED

 • Employer Branding Wheel

Единствена по рода си КАТРО методология за цялостно разбиране на уникалното предложение, което всеки работодател, съзнателно или не, формулира към своите служители. Employer Branding Wheel обхваща ключовите моменти в преживяването на всеки служител – от първата среща с компанията и процеса на подбор, до начините за неговото израстване и развитие вътре в компанията, както и припознаване с ценностите на компанията и вяра в лидерския екип. Employer Branding Wheel се изследва чрез фокус групи с определена представителна извадка от служители и мениджъри, на база на които може да се дефинира актуално Employee Value Proposition, както и да се идентифицират ключови области за развитие.

 • SCARF™ Employee Engagement Survey

Проучване, което допълва цялостната картина спрямо служителската ангажираност, базирано на разработената от КАТРО невронаучна методология: SCARF™ Employee Engagement. Уникалният подход е успешно приложен в редица международни компании в България – във финансовия, автомобилния и ИТ сектора. Проучването може да се адаптира и към настоящите стратегически цели на компанията за допълнителен фокус върху актуални тенденции, новости в начина на работата и други специфики на бизнеса. 

Комбинацията от двата метода Employer Branding Wheel & SCARF™ Employee Engagement Survey дава оптимален поглед върху вътрешния и външния облик на работодателската марка – стабилна и надеждна основа за последващи стъпки.

DB+

Кой е най-подходящият пакет за анализ на вашата работодателска марка?

След диагностиката започва същинската фаза на затвърждаване, подобряване и развитие на Работодателската ви марка чрез примерни стъпки като: 

 • подновяване или актуализиране на Employee Value Proposition
 • интеграция на Employer Branding кампания в партньорство с експерти по маркетинг, ПР и комуникация. Включва  заснемане на корпоративни видеа, нова визуална идентичност на кариерната страница, брандиране на социалните мрежи, както и на ключови за компанията вътрешни програми и инициативи
 • извеждане на Employee engagement roadmap, с който целенасочено работим за по-добри ключови условия на повишена служителска ангажираност –  въвеждащи и менторски програми, вътрешни програми за препоръки, стажантски програми, програми за признание на служителите, обучения и др.

Научете повече за ползите от създаване на силна Работодателска марка в нашия Блог.

Свържете се с нас, за да ви разкажем повече за резултатите, които може да постигнем заедно.

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

„We are pleased to acknowledge CATRO Bulgaria for the great contribution to one of our biggest employer branding projects with focus on Raiffeisenbank’s employer of choice strategy. What impressed us most during our mutual work was the systematic, holistic approach of CATRO, their thorough analyses and positive attitude as a whole. CATRO’s team proved to be very supportive, empathetic and accurate, working with true enthusiasm and devotion form the beginning till the end of the project. (…) They are a reliable partner which demonstrates good work ethics, professionalism and high standards in the employer branding consultancy”

Rada Yosifova, Human Resources Manager

{
Raiffeisenbank
{

„В лицето на експертите на КАТРО срещнахме професионалисти, които умеят да уловят нуждите и очакванията на отсрещната страна и да напаснат програмата към конкретния контекст и изисквания.“

{
Pentax medical
{

“Техният цялостен и системен подход позволи преминаването през различните етапи на програмата да бъде в съзвучие със стратегическите приоритети и цели на компанията. (…) КАТРО е надежден и професионален партньор в изготвянето и провеждането на Employer branding програма, съобразена изцяло с нуждите и контекста на техния клиент и партньор.“

{
Samex

HR Услуги - Работодателска марка

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

15 + 10 =