7 вида лидерство, които да усъвършенствате още днес

от | сеп. 26, 2023 | HR Blog

лидерски стилове

Какво представлява лидерският стил

Погледнато от гледната точка на служителите, лидерският стил се приравнява с поведение, начин на комуникация, мотивация и ангажиране на екипа. От мениджърска гледна точка стилът може да определи начина на постигане на бизнес цели и резултати.

Лидерският стил е предпоставка за това как човек ще създаде и разработи план, стратегия, как ще ги приложи и как ще реагира на промени.

Може ли човек да отразява само един вид лидерство

Истината е, че човекът е сложна натура, а времената на постоянни промени изискват гъвкавост и адаптивност в поведението. Поведението на лидера отразява различни видове лидерство в различни ситуации.

Защо е важно да познавате своя лидерски стил?

Познавайки своя лидерски стил, ще можете да:

  • използвате още по-умело силните си страни
  • развивате нови умения осъзнато
  • подобрите начина си на комуникация и мотивация с различните членове на екипа
  • повишите ефективността на екипа
  • подобрите своето благосъстояние и мотивация

Съществуват най-различни класации според различни критерии за това какви видове лидерство съществуват. В тази статия сме разгледали 8 от най-разпространените и най-актуални стилове. Прочетете описанията и помислете в кои от тях се припознавате.

Транзакционно лидерство

Често този стил се приравнява с мениджърски стил на управление, тъй като лежи върху концепцията за награди и наказания. Според този вид лидерство, мотивацията на служителя не е достатъчна сама по себе си, за да изпълни той своите задължения, затова са нужни външни стимули (най-често финансови).

Лидерът поставя ясни цели и задачи обикновено за кратък период от време. Ако служителят се справи с очакванията, получава бонус. Лидерът подсилва авторитета си в тази ситуация и всичко е наред. Ако служителят не се е справил, обаче, следва някакъв вид санкция.

Ситуационно лидерство

Докато повечето от традиционните теории се фокусират върху определени качества на лидера, за които не е доказано по какъв начин точно те увеличават неговата ефективност, по-новите теории разглеждат лидерството като поведения, които могат да се напасват към ситуациите и типовете хора.

По този начин те влияят върху тях и доказват пряка връзка между поведенията и ефективността на лидера. Графиката по-долу онагледява какви са видовете лидерство спрямо ситуацията, измервайки нивото на подкрепа и начина на поведение на лидера.

ситуационно лидерство

Трансформационно лидерство

Както самото име подсказва, трансформационните лидери са двигатели на промяната. Те вдъхновяват хората с визионерски идеи за бъдещето, обединяват ги около общ проект, мисия и им помага да повярват, че могат да постигнат неща, за които дори не са мечтали. Този тип лидерски стил е подходящ за компании, които търсят промяна.

Трансформационните лидери успешно предразполагат хората наоколо да мислят креативно, иновативно, извън рамката, търсейки постоянно усъвършенстване и растеж. Всичко това е съчетано със създаване на една мотивираща, силно морална и подкрепяща среда.

Овластяващо лидерство

Да бъдеш успешен лидер в голяма степен се определя от постижението да овластяваш останалите. Този стил лидерство се позовава на набор от поведения и умения на лидера, които водят до подкрепа на служителите, водейки ги към разгръщане на пълния им потенциал.

На свой ред, това води до повишена удовлетвореност, мотивация, инициативност и оптимизъм сред служителите. Овластяващото лидерство следва философията, че всеки може да управлява себе си, стига да има необходимите познания и инструменти.

Повече за този стил лидерство и нашия специфичен подход за неговото развитие ще откриете в тази статия.

Харизматично лидерство

позитивно лидерство

Много лесно може да разпознаете този тип лидерство. Лидерите са завладяващи, грабващи със своите енергия, мотивация, ентусиазъм и начин на комуникация. Тук лидерът може да „залитне“ в посока мотивация и вдъхновение, а изпълнението на поставените цели да остане на заден план.

Харизматичните лидери разчитат на своя чар, сила и енергия и се надяват с това да завладеят хората наоколо. Това води до факта, че често екипите са запленени от лидера, не толкова от работата и задачите. Неговата смяна или напускане може да доведе до сериозно разочарование и дори разпадане на екипа.

Agile / Адаптивно лидерство

Адаптивното лидерство не е нова концепция, но става все по-актуално в хибридния начин на работа. Адаптивното лидерство използва силата на екипа, като помага на членовете да се свържат и да си взаимодействат по начин, който разгръща техните сили в много по-голяма степен.

Адаптивността като умение може да има най-различни проявления – от стила на комуникация, начините за решаване на проблеми и вземане на решения, лидерските умения, управлението на стреса и възможността за бързо учене.

Погледнато от бизнес гледна точка, способността на лидерите и екипите да са адаптивни, гъвкави и да се учат по-бързо от своите конкуренти е ключово конкурентно предимство.

Автентично лидерство

Теорията за автентичното лидерство също не е нова, но професорът от Харвард – Бил Джордж популяризира този стил с книгата си „Автентично лидерство“, 2003 г. Трудно е да се даде точно описание на автентичния лидер, тъй като той е неподправен, действа от сърце и въплъщава ценностите си във всяко свое действие. Той е етичен, силно отговорен към другите, поддържа ясна и отворена комуникация и е лесно разпознаваем.

Автентичните лидери взимат решения на база на своите принципи и трудно се вдъхновяват от краткосрочен успех. Наравно с това, автентичните лидери не се притесняват да покажат своите слаби страни. Те са хора и са такива, каквито са – комбинация от добро и лошо, използвана по най-добрия начин за постигане на бизнес целите.

Ние от КАТРО вярваме, че в днешния свят на постоянни промени, успешният лидер съумява да приложи и съчетае, ако не всички, то голяма част от гореизброените стилове в работата и комуникацията на работното място.

Именно затова в нашите лидерски програми чрез практика и упражнения развиваме ключови умения и компетенции, характерни за всеки вид лидерство.

У всеки човек се крие лидер, нашата цел е да го развием!