Ние вярваме, че социално изключените групи от пазара на труда имат скрит потенциал и нашата мисия е да отключим техните способности, да спомогнем за тяхното овластяване и да ги направим равноправна част от обществото. Ето защо екипът на КАТРО прилага своя опит в разработването на значими европейски проекти. Ние взимаме присърце каузата на включването на различни групи, срещащи разнообразни предизвикателства в своята социална, образователна и трудова интеграция. КАТРО прилага своята експертиза като предоставя обучения по меки умения, както и психологическо и кариерно консултиране на следните целеви групи:

REST

ComeIN

ARTEM

Get Ready 2 Work

STEER

COMPASS

Create Your Future

New Horizons

Emprove

WeGO

No Alternative Facts

My Community 2020

PROVIDE

GEPVET

EILEEN

PROMOTE

Job Bridge

CIM