Услугата Executive Search на КАТРО България е добре структуриран и изпитан процес, който следва следните стъпки:

Какво ни отличава:

 • Професионална експертиза, добро познаване на пазара и специализации в различни индустрии като производство, транспорт и логистика, финанси и застраховки, продажби на бързооборотни стоки и медицинско оборудване и консумативи
 • Отворена комуникация с нашите клиенти, за да опознаем и разберем нуждите на нашите клиенти и техните очаквания
 • Структурираме индивидуална стратегия за Executive Search с всеки клиент, за да адресираме организационните специфики, както и особеностите на индустрията, с конфиденциалност и етика
 • Ние смело използваме нестандартни методи, докато търсим кандидати в различни професионални групи, бизнес асоциации, социалните медии и други канали
 • Силно се фокусираме върхи employer branding визията на нашите клиенти, като ги подкрепяме в определянето и подсилването на техните конкурентни предимства като работодатели на пазара на труда
 • Грижим се за професионалната комуникация с кандидатите и изграждането на стабилни взаимоотношения с тях, тъй като те също са наши клиенти!
 • Използваме различни онлайн платформи, за по-гъвкава комуникация и провеждане на интервюта с кандидати
 • Предлагаме допълнителна професионална и личностна оценка на кандидатите, която се основава на следните методи:
 • Neuro Agility Profile™ Advanced+ - уникален профил, който се основава на невронауката и разкрива индивидуалните характеристики на човек във връзка с неговата гъвкавост да учи нови неща, да създава и да надскача себе си

  • Оценка на лидерските умения

  • Професионална оценка на основни компетенции чрез Центрове за оценка и развитие, и партньорство с ключови експерти в различни индустрии