Case study: От идеята, през създаването и реализацията на HR Академия за наш клиент

от | мар. 28, 2023 | HR Blog

В началото на 2022 г., в ситуация на нарастващи предизвикателства и несигурност колко дълго и как ще продължи все по-устойчиво налагащият се хибриден модел на управление, възникна идеята за създаването на нова обширна програма за развитие на HR екипа на Scalefocus в България и Македония.

Целта, освен обучителна, беше да се даде различна и задълбочена перспектива за взаимовръзките между различните функции в HR отдела. Това от ствоя страна резултира в  подобряване ефективността на процесите в HR отдела  звено и синергията помежду им.

Колегите от Scalefocus бяха формулирали 10 големи области, а екипът на КАТРО създаде иновативна компилация от теория, нововъведения, казуси, упражнения и дискусии, който успяхме да представим в 10 онлайн обучителни сесии (по 4 часа)  в рамките на 3 месеца

Какви бяха предизвикателствата за нас?

Първо, че участват хора с абсолютно различна дейност, отговорност, професионални интереси и нагласи. Искахме да е предизвикателно за тези, които са експерти в дадената тема, и да е интересно и вдъхновяващо за онези, които не се занимават нито пряко, нито косвено с разглежданата тема.

Второто предизвикателство дойде от онлайн формата. Знаем колко е уморително целият ден да минава пред компютър, на стол. Знаем и как докато участваме в онлайн срещи обикновено правим няколко неща едновременно, за да наваксаме със сроковете на множеството задачи. А за нас, като треньори, често се прокрадват въпросите: “Слушат ли ме? Участниците присъстват ли наистина? Успявам ли да ангажирам аудитороията? “ 

Третото – естествено времето! Амбициозните и обхватни теми трябваше да бъдат с продължителност, която няма да попречи на процеса на работата на участниците. И в същото време да представят всички важни неща, които бяхме замислили. Искахме да дадем думата на всеки, за да може да се изгради взаимна представа  как неговата/нейната позиция влияе на различните процеси в компанията. Искахме да ангажираме аудиторията с различни методи и да  фасилитираме дискусии, в които участниците да намерят нови пътища за справяне с трудните ежедневни ситуации. , Искахме да предизвикаме промяната отдолу нагоре!

Четвърто – международният формат, който предполагаше участници, които не живеят в нашата бизнес и юридическа реалност! Това означаваше допълнително време за дискусии по отношение различията между какво може и какво не „у нас и у вас“, как хората да не се чувстват ощетени и да запазят усещането за принадлежност.

Как се справихме?

Към експертите от екипа на КАТРО поканихме външни такива – хора с уникални и редки знания и опит, като така успяхме да компилираме иновативна, широкообхватна, интерактивна и динамична програма.

Първо валидирахме темите, заложени от мениджмънта със самите участници посредством фокус група, с която успяхме и да ги предразположим, да събудим интерес към предстоящите модули и да ги въвлечем като ко-създатели на акцентите на обученията.

След всеки модул правихме малки адаптации на база на обратната връзка, подавахме си топката между треньорите в екипа, за да отговорим в максимална степен на очакванията и динамиката на групата. Е, няма да крием – някои модули бяха по-интересни от други, някои – по-динамични и с повече реални казуси за обсъждане, някои – с повече възможност за холистични и философски размишления!

Резултатите и оценката

Цялостната оценка за програмата и нейната ефективност бе много висока, участниците споделят, че разглежданите теми и казуси ще им позволят да приложат нови подходи в ежедневната си работа и ще подобрят значително тяхното представяне и колаборация с екипа. 

Ето какво казват участниците: 

Performance and Engagement, Reward and Compensation Models also Market Benchmarks. The practical tasks were beneficial, also the collaboration with team members.

It is exciting and useful when the speakers are different; It was fun and a real pleasure to participate in this training”

Нашите изводи

Известно е, че отдел “Човешки ресурси“ в средни и големи компании е събирателно понятие, включващо различни функции, длъжности, динамики, отговорности. Колкото по-добро разбиране има за отговорностите и връзката помежду им, толкова по-леко и гладко текат процесите. Толкова по-малко хората мислят „това не е моя работа“ или „това не зависи от мен, а от други хора“.

Колкото повече хората се познават и имат възможност да работят заедно, особено в нови проекти и задачи, толкова повече са склонни да си сътрудничат и да направят допълнителната крачка, която отличава успешните (тези, в които хората поемат отговорност и се чувстват овластени) от обикновените компании и екипи.

HR Академията през тази година

През 2023 г. продължаваме да развиваме съдържанието на модулите. Планирали сме да добавим теми, свързани с мениджърски и HR практики за управление на хора във хибриден формат, включвайки управление на:

  •       хибридната и дигиталната продуктивност
  •       благополучието на служителите в хибридна и виртуална среда
  •       усещането за принадлежност в хибриден и виртуален формат
  •       устойчивото развитие в хибридна среда.

На фокус ще бъде и развитието и обогатяването на  темата за грижата за служителите, особено в частта с проучването и съставянето на програми за благополучие, подходящи за конкретната компания, както и конкретни добри практики и инструменти, които допринасят за активното ангажиране на служителите в грижата за собственото им добруване.

И не на последно място – планираме да надградим видео лидерската ни програма за управление в хибридна среда с нови епизоди и предизвикателства.