CATRO + Shell = Very Well!

окт. 23, 2023 | Новини

Ежедневието ни е пътешествие, което ни отвежда на невероятни места и ни среща с изключителни хора!

Поредното ни приключение тази есен бе с екипа на Shell България. Темата – емоционалната интелигентност.

Наши неизменни спътници бяха Даниел Голман и невронауката!

Разгледахме пирамидата на EQ – осъзнатост, регулация, (само)мотивация, емпатия и социални умения. Поговорихме за разликите в нагласите и уменията на хората и как това е свързано с дизайна на мозъка ни и неговата гъвкавост!

Потренирахме brain fitness и ненасилствена комуникация, дискутирахме разгорещено драма триъгълника „жертва-преследвач-спасител“, стиснахме ръце, че е важно да разграничаваме чувствата от фактите, както и да се вглеждаме в нуждите си, за да поемем отговорност, как да ги удовлетворим.

Осъзнахме, че колкото и да знаем, тренировките са още по-важни, за да изградим умения и увереност!

 

Продължаваме напред!

Ако искате да гостуваме и на вашите организации – пишете ни!

снимка на пълна зала по време на обучение