Employer branding отвътре-навън

от | юни 7, 2023 | HR Blog

Employer branding (работодателската марка) вече не е  просто модерна дума и практика, която големите компании старателно налагат през последното десетилетие. Все повече организации полагат усилия в утвърждаването на тяхната корпоративна идентичност и все по-често в годишните бюджети е отредено специално перо за този ключов елемент в развитието и успеха на един бизнес.

И не случайно е така, тъй като изискванията на служителите към настоящите и бъдещите им работодатели се промениха още повече след пандемията. Наблюдава се промяна в техните нужди – от чисто финансови към общочовешки, като търсене на сигурност, баланс между работа и личен живот, подкрепа и разбиране. Последните проучвания доказват това:

  • „60% от хората избират своето бъдещо работно място въз основа на своите вярвания и ценности.“

Източник: Edelman Trust 2022

  • „Пречка №1 в процеса на кандидатстване за работа е неяснотата около това, какво е да работиш в дадената организация.“

Източник: LinkedIn 2022

  • „9 от 10 души са готови да сменят своята работа с позиция с по-ниско възнаграждение, ако открият компания, която им дава по-голям смисъл в работата.“

Източник: Harvard Business Review 2021

Ето защо е по-важно от всякога да обърнем фокус върху развитието на работодателската марка, като оставим маркетинг инструментите за момент и  се фокусираме първо върху хората. Да започнем отвътре – навън!

Работодателската марка е определена като пакет от функционални, икономически и психологически ползи, осигурени от работодателя според  Амблър и Бароу, но през годините концепцията еволюира и сега практиките се фокусират върху развитието на уникална корпоративна идентичност, която не е само финансовият пакет, който компанията предоставя на своите служители.

Това е идентичност, която се характеризира с организационна култура, мисия, визия и ценности, които, ако са в синхрон с тези на служителите, водят до силна работодателска марка, която привлича правилните кандидати и подпомага задържането на настоящите служители.

Силната работодателска марка се изгражда от силно ангажирани служители, за които мениджмънтът на компанията е създал подходящата среда и уникално преживяване: култура на доверие и подкрепа, възможности за учене и развитие, признание и овластяване – а те на свой ред дават най-доброто от себе си.

Силната работодателска марка е съвкупност от тези 2 компонента и тя е жизнено необходима за всяка гъвкава, учеща и развиваща се организация, която има стратегия не само за вътрешно ангажиране и развитие на хората, но и за привличане на таланти отвън, особено при днешните динамични условия.

силна работодалеска марка

Успешните работодателски марки разказват своята история отвътре навън, а най-добрите разказвачи са вашите служители. Вашата работодателска марка е нищо без тях. Помислете за това: историите, които разказваме, идват от реалните служители, а проектите, които промотираме като успехи навън, са реалните резултати на нашите екипи.

Именно такъв проект завършихме наскоро с водеща компания в сектора на образованието. Тя се свърза с нас със заявка да съдействаме с намирането на таланти за екипа, тъй като изпитваше затруднения в тази сфера. След няколко разговора с мениджмънта установихме, че подсилването на работодателската марка ще се отрази положително върху проблемите в сферата на подбора.

Наша основна цел бе да научим всичко за компанията в реално време – текущи процедури, правила, забрани, какво е преживяването на служителите. Проведохме специална среща с  лидерския екип, за да подсигурим, че всяко едно ниво в компанията се чувства комфортно и чуто.

С помощта на фокус групи проведохме задълбочени разговори с всички членове на екипа, включително и служители, които не бяха особено активни в компанията на този етап. Фокус групите бяха водени от подхода, базиран на Колелото на работодателската марка, включващо 6 ключови сфери, които пряко формират работодателката марка на всяка една компания.

мисия

В края експертите на КАТРО изготвиха анализ на всички сфери на колелото на работодателската марка, включващ персонализирани препоръки за подобряване на работодателската марка, както отвътре, така и навън – а именно, подсилване на начините на комуникация в организацията, както и повдигане на завесата към външния свят. Щастливи сме, че голяма част от идеите станаха реалност веднага след споделянето им и доведоха до очакваните резултати!

Работодателската марка не трябва да отразява това, което компанията вече е била, каква би искала да бъде или каква ще стане, а каква е СЕГА. И предизвикателството е в това посланието да е автентично и да отговаря на опита и преживяването на служителите ви.

Затова ви препоръчваме да започнете отвътре-навън. Проучете нуждите, желанията и предизвикателствата на служителите си. Важно е да разбирате техните възприятия и преживявания както на емоционално, така и на функционално ниво. И се запитайте:

  • Работодателската ви марка отражение ли е на автентичното преживяване на служителите ви?
  • Служителите ви разбират ли напълно Вашето уникално предложение като работодател (Employee Value Proposition) и какво означава то за тях?
  • Как можете да изградите култура, която ангажира и мотивира служителите ви по пътя на създаване на една отличаваща се работодателска марка?

Ако все още сте в търсене на отговорите и имате нужда от външен поглед, нашите Employer branding експерти са тук, за да намерим най-добрия път към силна работодателска марка с фокус върху хората, отвътре-навън!