Учи със SASSI! Обучение за обучители и кариерни консултанти

мар. 20, 2023 | Новини

Бъдещата икономическа конкурентоспособност на Европа зависи в голяма степен от способността ѝ да използва пълноценно своите трудови ресурси, включително чрез удължаване на периодите на заетост на своето население. Освен това застаряването на населението е една от движещите сили на стратегията „Европа 2020“, която предвижда увеличаване на трудовата активност на работната сила в целия ЕС. Ето защо „необходимостта от ефективно професионално ориентиране за по-възрастните хора е по-голяма от всякога„.

КАТРО България се включва в третото издание на проекта SASSI Later Life Careers, който има за цел да отговори на тази необходимост от удължаване на професионалния живот чрез насърчаване на предприемачеството сред възрастните хора и подобряване на кариерното консултиране за тази целева група в контекста на продължаващото професионално образование и обучение.

Ако искаш да се включиш в международното обучение, което ще проведем в Португалия през май, се свържи с нас на: v.tsvetkova@catro.com.  

Проектът SASSI е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.