Грижа за тези, които се грижат: на финалната права

фев. 14, 2024 | Новини

Проектът Care4Carers е на финалната си права. След 2 години съвместна и усилена работа с нашите партньори от още 6 държави (Австрия, Германия, Гърция, Дания, Италия и Кипър) сме готови да оставим зад гърба си наследство от смислени ресурси на 6 езика, които да заживеят собствен живот:
 

Наръчникът за консултиране представлява инструмент, който цели да подпомогне хората, работещи като обучители или (кариерни) консултанти на лица, полагащи/ли непрофесионални болнични грижи в семейството в това да отговорят по-адекватно на нуждите на своите клиенти. Той предлага сбита методология за работа с тези уязвими групи и за повишаване уменията им за оценяване на неформално придобити компетентности. 

Обучителният курс, предназначен за самите семейни болногледачи (или дълготрайно безработни лица), е учебен ресурс, изготвен както за директно ползване от целевата група под формата на онлайн самообучение със собствено темпо, така и от обучители/консултанти в режим на смесено обучение. Курсът се състои от 5 модула, които покриват различни теми, съобразени с голяма част от предизвикателствата пред семейните болногледачи.

Онлайн платформата е основен информационен и ресурсен онлайн център, където семейните болногледачи и подобни заинтересовани групи могат да намерят подкрепа, обучителни и информационни материали и инструменти за работа в мрежа. Онлайн платформата включва всички обучителни и консултантски материали, разпределени в два отделни раздела за двете целеви групи. Насоки за регистрация и навигация вътре ще откриете тук

Публикация „Подкрепа за заетост на семейните болногледачи, е последният ресурс, който беше току-що публикуван. Това е документ, насочен към професионалистите, работещи в сферата на образованието и обучението за възрастни и социалните институции, които работят с лица, полагащи грижи за семейството, както и към ръководителите на тези институции и лицата, вземащи политически решения. Публикацията има за цел да повиши осведомеността на съответните заинтересовани страни относно разработените ресурси и как те могат да бъдат използвани в бъдеще.

Нашият съвет? Ако сега чувате за проекта за първи път, то по-добре започнете оттук. 🙂

7

За КАТРО България беше чест да сме част от този проект и сърдечно благодарим, както на нашите международни партньори от консорциума за тяхната отдаденост и упоритост, така и на нашите местни партньори от Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ и Агенция по заетостта, без чието безценно съдействие една на теория добре звучаща идея не би могла да бъде изпълнена със смисъл и съдържание. ❤️