Грижа за детския мозък: най-стойностната инвестиция

от | окт. 26, 2023 | NAP Blog

развитие на детския мозък

Развитието на мозъка на детето е сложно и увлекателно пътуване, което според повечето изследователи стартира още от утробата. Несъмнено всеки родител съзнателно или не ежедневно спомага за формирането на нагласи и поведения, залагащи основите за бъдещите постижения и благополучие на своето дете.

Съвременните изследвания и подходи към детското развитие ни предоставят ценни насоки как да оптимизираме растежа на мозъка, как да развиваме оптимални умения за учене, да създадем благоприятна физическа среда и да възпитаме оптимална нагласа и мотивация за учене.

В тази статия ще разгледаме холистични стратегии, базирани на Neuro-agility Toolbox и които родителите и специалистите могат да приложат, за да подпомогнат оптималното развитие на мозъка при децата.

Съвременни подходи към развитието на мозъка

Невронауката и психологията ни предоставят по-дълбоки познания за това как мозъкът се развива и учи. Мозъчната пластичност, известна още като невропластичност, подчертава способността на мозъка да се реорганизира въз основа на опита и ученето.

От друга страна, вече има множество доказателства за това, че интензитетът на създаване на нови невронни връзки е много по-голям в ранна детска възраст и през пубертета, за което спомагат и сериозните хормонални промени, случващи се в детския организъм.

За да имаме целенасочен план за развитие, е необходимо да притежаваме отправна точка и да сме измерили основни невро-специфични фактори. Тук на помощ идва концепцията Neuro-agility , която вече е достъпна не само за възрастни.

Създателите на инструмента започват своята изследователска дейност именно от деца със специални потребности в Южна Африка и създават , спомагащи индивидуалната работа с деца и младежи. Чрез попълване на онлайн самооценъчен въпросник, подрастващите получават препоръки за подобряване на 13 фактора, който определят скоростта и пъргавината на учене, индивидуалните им специфики и вродените им таланти.

Умения за учене: Основа за когнитивен растеж

Развиването на умения за учене при децата не само подобрява техните академични постижения, но и подготвя нагласа за учене през целия живот и високо ниво на адаптивност. Адаптацията на Neuro-agility за деца и младежи (от 10 до 26 години) обръща специално внимание на уменията за учене, фокусирайки се върху следните категории:

 1. Памет – техниумения за ученеки за запаметяване и трикове за мозъка. Например от ключово значение е достатъчната почивка и оптималното ниво на дълбок сън, които позволяват трансфера на
  знание от краткосрочна и работна памет към дългосрочна
 2. Концентрация – или способността на човек да фокусира вниманието си за определен период от време. В този индикатор се обръща специално внимание на кривата на концентрацията и фиксирането на кратки почивки според възрастта на детето
 3. Водене на бележки – тук ще ви дадем за пример една от най-важните техники, а именно идентифициране и работа с ключови думи
 4. Слушане – как успешно да интегрирам всичко, което постъпва в слуховата система и да го използвам оптимално?
 5. Четене – конкретни стъпки гарантиращи ефективно обработване на визуална информация

Отвъд гореспоменатите елементи, дейности, които изискват решаване на проблеми и вземане на решения, допринасят за растежа на невронни пътища, свързани с логическото мислене. Родителите, учителите и специалистите биха могли да развиват критичното мислене на децата като насърчават задаването на въпроси, изследването на множество решения и анализирането на ситуации.

Създаване на поддържаща физическа среда

Всеки един стимул, който постъпва в нашите сетива има пряка връзка с капацитета ни за обработка на информация. Подходящата и поддържаща среда може да повлияе положително на децата и да увеличи тяхната способност за концентрация, памет и фокус. По-долу ще откриете някои съвети, с които можете да експериментирате още днес и да спомогнете за оптимизиране работата на мозъка на вашето дете:

 1. Оптимални здравословни навици: Правилното хранене, редовните физически упражнения и достатъчният сън са основни компоненти за развитието на мозъка. Храните, богати на витамини от групата B, витамин Д, както и омега 3 мастни киселини, подхранват мозъчните клетки, докато физическата активност насърчава кръвообращението и притока на кръв към мозъка и подобрява когнитивната функция. Уверете се, че детето ви се хидратира оптимално и че се движи ежедневно (поне 5 километра).
 2. Хуманизирана среда у дома: уверете се, че стаята, в която детето ви учи е добре проветрена и че то е обградено от пастелни цветове – те са ниско наситени, което създава спокойствие и баланс за мозъка. Ограничете използването на мобилни устройства след залез слънце – липсата на естествена светлина води до липса на синьо-зеления спектър, което причинява изтощение на очите и ниска производителност.

Подпомагане на позитивна ментална нагласа и мотивация

Отношението на детето към ученето е един от най-важните елементи, гарантиращи неговата дългосрочна мотивация и успех. Ако в тялото ни преобладават негативни емоции, то селектира хормони на стреса, които пречат за създаването на нови невронни пътища. Базирайки се на своя опит, КАТРО споделя две практически идеи в подкрепа на менталния подход:

 • Прогресивно мислене: Или култивирането на вярването, че предизвикателствата и грешките са възможности за растеж. Според Карол Дуек този тип мислене създава деца, които са отдадени на ученето дори при затруднения, както и възпитава адаптивност и приспособимост.
 • Вътрешна мотивация: Създаването на вътрешна мотивация включва помагането на децата да намират лично удовлетворение в постиженията си. Опознаването на техния труд, поставянето на постижими цели и позволяването им да поемат отговорност за собствените си мечти повишава самочувствието им и любовта към ученето.

Съвети за специалисти, работещи с деца

Специалистите, които работят отблизо с деца могат да изиграят важна роля във формирането и развитието на техния мозък.

Индивидуален подход

Всяко дете е уникално и изгражда свой собствен начин за обработка на информация, който е от ключово значение за оптимизацията на процеса на учене. Познавайки уникалните таланти и специфики на детето, вие можете да го погледнете с непредубеден ум и да му предоставите най-адекватната подкрепа.

От 2023 година, КАТРО изготви специален модул в сертификационната програма за работа с инструмента Neuro-agility с фокус приложението му върху деца и младежи.

Създаване на ангажиращи дейности

креативност и учене

Включването на разнообразни и стимулиращи дейности в ежедневието на детето, като изкуство, спорт и групови проекти, може да поддържа децата ангажирани и вълнуващи се от ученето, и спомага за развитието на различни части на мозъка.

Развитието на детския мозък е начинание съдържащо много елементи, което изисква комплексен подход – съвместна работа на учебно заведение, специалисти и родители.

Концепцията Neuro-agility обединява всички тези сили, за да допринесат за общото развитие на детето. Колкото по-рано включите самооценъчния въпросник и неговите съвети, толкова по-лесно ще помогнете на детето да постигне своя пълен когнитивен потенциал и да процъфтява в постоянно променящия се свят.