Как да се справяме по-добре с деца с AD(H)D в класната стая?

мар. 17, 2023 | Новини

Мащабното онлайн проучване, което проведохме в петте страни партньори по проекта TAC вече приключи и скоро ще оповестим резултатите от него. Повече от 1000 практикуващи учители и студенти по педагогика се включиха в проучването и ни помогнаха да разберем повече за знанията, уменията и нагласите на учителите в Европа към ученици, проявяващи симптоми на AD(H)D в класната стая. Тяхната обратна връзка информира компетентностния модел, който формулирахме на база получените резултати. Кои са четирите ключови компетентности, които учителите трябва да притежават, за да се справят по-ефективно с такива деца в класа си, можете да откриете на сайта на проекта.
Скоро предстои и пилотиране на разработените учебни материали – следете нашите канали за повече информация.
Проектът TAC е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.