Как индивидуалният начин на мислене и учене промени моята коучинг практика

от | окт. 10, 2023 | NAP Blog

top-view-wooden-pawns-paper-brain

Neuro Agility в моята коучинг програма Restart

В годините практика си дадох сметка, че само постигане на целта не е цел на моята работа, а желанието ми да помогна на всеки един клиент да се научи да бъде по-отговорен, дисциплиниран и последователен, да знае че единствено от него самият зависи качеството на живота му.

Това, което наистина има значение за успеха, характера, щастието и жизнените постижения, е определен набор от социални умения, а не само познавателни способности, които се измерват с конвенционалните тестове за интелигентност
(Daniel Goleman)

В моята коучинг практика използвам иновативния инструмент Neuro Agility, който дава възможност да разгледаме индивидуалния неврологичен дизайн на всеки като отправна точка за израстване на личността.

Този инструмент помага на клиентите да осъзнаят своя потенциал и да разберат как действията им водят до желаните или нежеланите резултати. Така моята коучинг програма не само улеснява постигането на цели, но и помага за развитие на нови умения и навици.

Как коучингът и познаването на работата на мозъка променя живота ни?

Нашият мозък е източник на безброй загадки, които през последните десетилетия невронауката се опитва да разгадае. Тя изучава механизмите, които влияят на процесите на учене и мислене и като цяло определят начинът, по който се чувстваме.

Познаването на личният неврологичен дизайн – Neuro Agility дава визуална насока защо действията ни водят до резултати, които не ни удовлетворяват. Защо когато трябва да заявим своята позиция, не я отстояваме, а личните ни граници са една незащитена територия.

Коучингът е чудесният начин човек да поставя и реализира своите цели. Често обаче само поставената цел не е гаранция за постигането й, защото заедно с целта расте и се развива и личността, а тук се намесват нови фактори. Знанието как това ще се случи вече не е абстрактно, когато е представено като визуална картина с препоръки и разясняване на индивидуалния неврологичен дизайн.

Ето в кои посоки използвам инструмента Neuro Agility

1. Коучинг

Коучингът е работа с колелото на живота, а всяка една интелигентност, описана в инструмента Neuro Agility е умението, което дава ресурса да се развиваме в определена сфера. Осъзнаването на собствените качества и силни страни е точно това, което търсим с клиента, за да направим промяната реална.

Така изграждаме и по-добра комуникация със себе си, собствените емоции, развиваме сензитивност към заобикалящата ни среда.

2. Социум и работната среда

За да бъдем успешни и удовлетворени в живота си, трябва да разберем какво ни интересува и мотивира и как можем да го приложим в обществото и работната среда. Познанието за функционирането на мозъка ни помага да разберем дали работата, която изпълняваме, отговаря на нашите потребности и умения или може би е време да потърсим нещо ново, което да ни дава удовлетворение и смисъл.

3. Развиване на емоционална интелигентност

Мозъкът е центърът на нашите емоции и поведение. Разбирането на неврологичните процеси, свързани с емоциите, ни позволява да разберем себе си и другите по-добре. Това е важно за нашите взаимоотношения и комуникация с околните. Способността да разбираме и управляваме своите емоции помага да сме по-адаптивни и успешни в различни социални ситуации.

4. Промяна на мисленето и референтната рамка

Мозъкът ни е пластичен и може да се променя през целия ни живот. Разбирането и осъзнаването на негативни мисловни модели и вярвания е началото на всеки един процес на промяна.

Neuro Agility предоставя ценна информация за самопознание, развиване на умения за справяне с предизвикателствата на днешното динамично време. Той е ключът към разкриването на нашия потенциал и постигането на съгласие със себе си и света около нас.

И нека не забравяме, че ние творим живота си, нека бъдем отговорни в това!