Как Neuro-agility подпомага развитието на организациите

от | ное. 18, 2023 | NAP Blog

Как Neuro-agility подпомага развитието на организациите в контекста на технологичната революция и развитието на AI

 (базирана отчасти на NEURO-AGILITY – A KEY COMPETENCE FOR SAFEGUARDING ORGANIZATIONS AGAINST DISRUPTIVE CHANGE

Blog / By Andre Vermeulen

Сигурно всяка втора статия, която четете в днешно време, засяга влиянието на главоломното развитие на Изкуствения Интелект върху различни сектори от икономиката и може би все по-често си задавате въпроса, кога и как моята работа ще бъде засегната?

И непосредствено след това – какво трябва да учат децата ми, за да са в крак с радикалните иновации, изкуствения интелект, виртуалната реалност, интернет на нещата, Big Data, 3D принтирането, и невронауката.

Всичко се случва с такава бясна скорост, че имаме чувството, че само догонваме технологиите, докато те се самообучават и развиват дори и вече без човешка намеса.

И все пак къде е нашето конкурентно предимство на хората, за да можем да управляваме умно технологиите и да ги използваме умело за това, ние самите да ставаме все по-добри, по-бързи, по-гъвкави и креативни, по-аналитични и уравновесени, по-устойчиви и осъзнати?

Един от възможните отговори ни води към сравнително млада и все повече набираща популярност концепция за развитие потенциала на нашия мозък – а именно  . Това е менталната гъвкавост на всеки човек да се учи от опита си и да прави бързи взаимовръзки в нови или стресови ситуации, за да може да се адаптира по-лесно и препрограмира старите ментални модели, създавайки нови навици, и да запази своята конкурентоспособност в новите условия.

Не случайно, един от ключовите критерии за подбор на таланти в днешно време, наред с предишния им опит и квалификации, е  тяхната гъвкавост и желание да се учат и адаптират непрестанно към нови роли и функции, при това бързо и лесно, за да са в крак с експоненциалния темп на развитие на Изкуствения Интелект.

И ако все още не сте убедени, че това е пътят за следващото десетилетие, нека погледнем скорошния анализ Future of Jobs на Световния Икономически Форум от 2023, който показва кои ще бъдат водещите умения през следващите 5 години (до голяма степен идентични с тези от предишните 5 години, но с различен темп на търсене и развитие):

NA-competitive

От графиката е видимо, че аналитичното и креативното мислене, които са водещите когнитивни умения при човека, отличаващи го от всички други бозайници през последните 2 мил. години, се очаква да имат водещо значение през следващите години.

Желанието и умението да учим бързо и ефективно, да бъдем гъвкави и същевременно устойчиви в непрекъснати времена на промени, да бъдем в крак с технологиите и да ги използваме умно (особено АI & Big Data), и не на последно място самоосъзнатостта, мотивацията, лидерството и емпатията трябва да присъстват в стратегиите за учене и развитие на всяка една организация, която не просто иска да оцелява, а да просперира занапред!

5 от тези умения се нареждат сред т.нар. “brainpower skills” , a други 5 попадат в обхвата на комплексната компетенция Емоционална Интелигетност (самоозъзнатост, (само)мотивация и устойчивост, емпатия, активнос слушане, социална интелигентност и лидерство), и са екзестенциално важни не само за личностното и професионалното развитие на всеки човек, но и за организациите като цяло.

Така, както балерината се нуждае от гъвкавост и пъргавина, за да се движи бързо и лесно, преди да изпълни танцовите си умения с лекота, бързина, точност и прецизност, така и служителите ще се нуждаят от менталната си гъвкавост, бързина и лекота, за да учат, мислят и правят заключения бързо и лесно, преди да изпълнят когнитивните си функции с прецизност и ефективност. Всички тези умения са част от конструкта Neuro-Agility Profle   и могат да бъдат измерени с негова помощ.

Както казва и създателят на инструмента Dr. Andre Vermeulen, не можеш да подобриш това, което не може да измериш. И затова обединява група учени в Университета Претория ЮАР – невропсихолози, невробиолози, спортни и организационни психолози, които заедно създават конструкт, който да може да измери заложените стратегии на нашия мозък, които определят начина, по който учим, обработваме информация, общуваме, справяме се със стресовите фактори в ежедневието, забавляваме се и постигаме целите си.

Също така добавят и факторите, които влияят на нашето представяне и цялостна удовлетвореност – брейн фитнес, сън, храна, движение, нагласа и справяне със стреса.

Сигурно се питате, как това би могло да бъде полезно за организациите?

Връзката е повече от очевидна:

  1. Ако сте запознати с предпочитаните стратегии за учене, работа и комуникация на всеки един служител, то тогава много по-лесно бихте сформирали високоефективни екипи, в които хората взаимно се допълват и използват максимално колективната интелигентност и синергия.
  2. Бихте могли да направите промени в съществуващите екипи, насочвайки отделните хора, спрямо техните водещи силни страни към поемането на определени функции и роли, което пък може да промени и техните кариерни пътеки.
  3. Бихте могли в пъти да подобрите ефективната комуникация и разбирателство в самите екипи, стъпвайки на осъзнатостта за техните различия и ползите от това, взаимно да се уважават и оценяват това, в какво е добър всеки, вместо да наблягаме на недостатъците.
  4. В по-голям мащаб това би повишило и комуникацията и сътрудничеството между различните отдели, а това на свой ред със сигурност би дало ефект върху бизнес резултатите на компанията.
  5. И не на последно място – удовлетворените от работата и средата служители, са много по-силно ангажирани и лоялни към своя работодател, който показва грижа и заинтересованост не само към резултатите, но и към самите хора.

Това далеч не е изчерпателен списък на подобренията, които можете да постигнете с помощта на Neuro-Agility Profile, но е една добра основа от добри практики, изведени от работата на нашия КАТРО екип в последните 4 години с организации в ИТ, Телекомуникации, Ритейл, неправителствен сектор и др.

Ако искате и вие да изследвате по-подробно какъв е потенциала за гъвкавост и оптимизация на работата на вашите екипи, то тогава не се колебайте да се свържете с нас.