Какво е неврогъвкавост?

от | окт. 12, 2023 | NAP Blog

какво е неврогъвкавост

Помните ли любимите си циркови артисти? Жонгльори, звероукротители, акробати, клоуни, фокусници, танцьори, телепати, математици с невероятни способности и водещи. Съберете ги в едно и ще се доближим до понятието за гъвкавост и „фитнатост“ на мозъка.

Всъщност нека да сме точни – това е системата мозък-ум, чиято гъвкавост, пластичност и ловкост може да се измери и развива чрез тренировки и подходящ режим на живот.

Мозъкът има много зони, отговорни за различни функции, умения, нагласи. Гъвкав мозък е този, който може да се научи да използва всичките си зони с еднаква лекота и да вижда света в неговата съвкупност и пълнота.

Това е възможно при наличие на невронни пътечки, по които да минават импулсите. Тези пътечки се създават с тренировки и ако не пречим на мозъка, поддържайки здравословен ежедневен режим на живот.

Това предотвратява стреса, повишава самочувствието, води до успех във всичко, с което се захванем и до прекрасни взаимоотношения с хората наоколо.

Гъвкавостта на мозъка се свързва и с още нещо – умението да се „отучваме“ или забравяме вече изградени навици и стереотипи и да изпробваме нови неща, да търсим промяна и да се учим постоянно.

С други думи гъвкавостта е движение, промяна, креативност. А мозъкът не обича промяната! Но в същото време има нужда от нея, за да е пъргав и функционален!

От къде идва понятието неврогъвкавост?

Neuro-Agility е запазена марка на Neurolink – компания от Южна Африка, която се занимава вече повече от 20 години с приложна невронаука, като помага на ученици, спортисти, студенти, служители и на всеки, който се интересува от развитие на собствените си умения за учене, помнене, обработка на информацията, справяне със сложни проблеми, намаляване на стреса, подобряване на резултатите и ефективността.

Основният инструмент за измерване на пластичността на мозъка е Neuro-Agility Advanced+ Profile. Той работи на индивидуално ниво.

Има и специален инструмент, който подпомага развитието на екипната динамика и цялостен успех в организациите (и в спортните отбори).

А за по-младите и малките – има два специализирани инструмента, които измерват гъвкавост на мозъка и начини на ефективно учене.

Как изглежда Neuro-Agility?

Гъвкавост на неврологичния дизайн

Гъвкавостта на системата мозък-ум, която ние наричаме Neurological design (неврологичен дизайн), е способността (или навика) на мозъка да използва всички свои области едновременно и балансирано:

 • Творческо и аналитично мислене едновременно (вместо само аналитично или само творческо)
 • Вербална и невербална комуникация едновременно.
 • Гещалт (визуалност) и език функционират едновременно.
 • Експресивност и възприемчивост функционират в синхрон.
 • Рационалната и емоционалната обработка се случва паралелно.
 • Информацията се обработва едновременно визуално, слухово и кинестетично, от всички сензори и сетива.
 • Човек вижда множество перспективи едновременно – 360 градусов поглед.

Когато нашият мозък е пластичен, тогава развиваме и менталната или психическа гъвкавост, която изглежда като:

 • Поддържане на множество идеи и разбирания едновременно.
 • Преминаване между различни метафорични начини на мислене и учене с лекота.
 • Лесно създаване на връзки между минали, настоящи и бъдещи преживявания.
 • Бързо разпознаване на модели и връзки между преживяванията.
 • Забравяне на ненужните и неподходящите знания, вярвания, модели, навици.
 • Възможност с лекота да се учи, отучва и научава отново, придобийки нови умения бързо и лесно.
 • По-малко грешки и инциденти защото мозъкът не влиза в неврологични блокажи.
 • Преживяване на промените гъвкаво и лесно.
 • Гъвкаво мислене и нагласа за развитие и учене от всичко.
 • По-ниски нива на стрес и изтощение.