(Кариерно) развитие през целия живот? Нямате избор!

от | юли 18, 2023 | HR Blog

професионално развитие през целия живот

Целта на тази статия е да ви накара да се замислите за това какво значи кариера, от какво зависи, какви са етапите ѝ и как всичко това е обвързано с индивидуалните дадености, факторите на средата и случайните събития в живота. Ще разгледам теорията на Доналд Сюпър, наречена „Дъгата живот-кариера“ и ще се радвам да ви вдъхновим за активно и осъзнато случване на вашата кариера.

Кариерно развитие

Ако сте чели биографията на Стив Джобс, сигурно си спомняте момента, в който решава да учи калиграфия без да има конкретна нужда или причина. Просто му харесва. По-късно този негов интерес и знания по темата, му помагат да превърне типографията в компютрни шрифтове, създавайки софтуер за тях.

Всеки от нас може да даде подобен пример от собствения си живот – как нещо, което е научил от любопитство, след това е успял да приложи в неочаквани или непланирани области и ситуации. Може би не от всичко научено успяваме да изградим кариера и да получаваме пари, но принципът на кариерното развитие е един и същ. Ученето е като достигане на хоризонта, след който имаме нов хоризонт.

Когато говорим за кариера, обаче, на преден план поставяме професионалната си реализация и възвръщаемостта от труда ни. С други думи, това, което знаем и можем, трябва да е приложимо, ценно, търсено и да носи пари.

Една от най-интересните теории за кариерното развитие разглежда различните етапи в живота на човека, както и факторите, които оказват влияние върху избора на професия.

Теорията на Доналд Сюпър, наречена „Дъгата живот-кариера“

кариерно развитие

Теорията обяснява, че изборът на професия трябва да се разглежда като разгръщащ се процес през целия живот, а не като еднократно решение в даден момент от живота (7 клас, 9 клас, 12 клас …).

Следователно кариерното развитие също е процес през целия живот, разгръщащ се в поредица от етапи на развитие на човека, които поемат една или друга посока в зависимост от кумулативния ефект на серия от решения, себеоценката, ролите в живота, случайните фактори, общите тенденции в света около нас.

Етапите имат своята логика и приемственост, като във всеки от тях се формират умения, знания, ценности, вярвания, които подкрепят професионалната реализация на индивида. Също така всеки етап поставя определени професионални задачи пред човека, които ако не бъдат разрешени в съответния период се прехвърлят в следващия и създават напрежение, конфликти, прегаряне, кризи и т.н.

Хората са казали „Всяко нещо с времето си“ и са прави!

Етапите са растеж (до 13-14 г), изследване (14-25), установяване (25 – 45), поддържане (45 – 65), затихване (над 65). На пръв поглед те са свързани с хронологичната възраст на човек, но Сюпър предполага, че когато човек навлезе в дадена нова за него област, цикълът започва отначало, независимо от възрастта и предишния му опит.

Според Сюпър тези цикли се повтарят през целия живот и колкото повече, толкова по-гъвкави са хората към промени и развитие.

Изключително интересен е етапът на установяване – възрастта между 25 и 45 години. Според Сюпър хората търсят професионално себе си до към 35та година, като дотогава експериментират и откриват различни аспекти на професионалния живот, които са в хармония с личността им.

Именно затова е важно да не натискаме младите хора да избират професионален път на ранен етап.

Вместо това е добре да ги подкрепим да изследват живота около себи си, да натрупват умения, да пробват много различни неща, да участват в доброволчески инициативи, стажове и всякакви активности, добрижаващи се до реалния живот. И най-важното, да не им втълпяваме, че има такова животно като „професия точно като за мен“, но че те могат да си я създадат и развиват.

И това е началото на ученето през целия живот, което е равносилно на развитие на кариерата през целия живот.

Сюпър за първи път въвежда идеята за кариерно прогнозиране и създаване на кариерни модели, чиято цел е да покажат на хората различните пътища и дестинации, както и връзката между тях, в професионален план и възможността за пренос на умения и знания от една сфера в друга.

Интересна част от тази теория е т.нар. от Сюпър „Кариерна адаптивност“ или готовността за вземане на решение за определена кариера, длъжност, професия. Тя се базира на зрелостта на индивида да проучва, планира, анализира информацията, да взима информирани решения и да превръща всичко това в действия.

Това прави задачата на кариерните консултанти не винаги лека и приятна, защото при липса на такава кариерна готовност, процесът по кариерно подпомагане може да се затрудни, забави или да се тръгне в неподходяща посока.

Сюпър въвежда и понятието професионална аз-концепция – начинът, по който човек възприема себе си и вярва какво може, иска и заслужава. Те се формират в ранна детска възраст и се модулират в хода на живота. Ако използваме метафора, това е софтуерът, който се изпълнява в нашия ум и който ни насочва в професионалния живот и реализация.

Тези програми, заложени ни в детството, не винаги са осъзнати и разбираеми от хората. Тук на помощ идва кариерният консултант, който с помощта на определени техники и методология, успява да отрази за клиента голяма част от тях и да му помогне да вземе кариерно решение.

Решенията могат да са свързани с избор на учебно направление, професия, стаж, длъжност, смяната им, развитие на конкретни умения и т.н. Често в кариерното консултиране се натъкваме на междуличностни проблеми и работим относно разгръщане на умения за решаване на конфликти.

Понякога работим и за това да определим стиловете на вземане на решение, определянето на конкретни преносими умения, измерването на меки умения и много други.

Не на последно място подкрепяме клиентите си да направят план за действие и да се ангажират със стъпки, които могат да изпълнят.

Най-важното е да знаете, че няма грешни и верни отговори и професионални пътеки. Но всеки избор има цена и определен (много често прогнозируем) ход. Когато хората познават тези неща, както и собствените си силни страни, нужди и ценности, тогава изборът на кариера е удоволствие и носи увереност и свобода за непрекъснато развитие!

Ако се намирате на кръстопът в своята кариера, ние можем да ви помогнем!

Свържете се с нас, за да ви помогнем в процеса на подбор на персонал.