Ключовите елементи на промяната

от | юни 28, 2023 | HR Blog

Като консултантска компания с досег до различни сектори и компании, екипът ни успя да навлезе в дълбочина в темата за организационната промяна, благодарение на комплексните казуси на нашите клиенти.

Процесът на промяна изисква интервенции във всички нива на организацията, за да може тя да има съществен отклик в съзнанието на всички ключови служители, които са въвлечени в нея.

Бихме искали да Ви запознаем с основните елементи на реалната трансформационна промяна, като ги пречупим през нашия интересен опит с компания в сферата на Преработка и търговия на тютюневи изделия.

Външна среда

Единственият фактор, който не можем да повлияем, но можем да се научим да му правим адекватен анализ и да се адаптираме спрямо него.

 • КАТРО може да Ви помогне да идентифицирате и анализирате сложното многообразие от външни фактори, които играят значителна роля и влияят върху вашия бизнес.
 • Освен това можем да идентифицираме кои са всички заинтересовани страни и какво влияние могат да имат, за да предвидите потенциалните опасности по пътя.
управление на промяната

Клиентът имаше за цел да подготви средния мениджмънт и тийм лидерите в компанията в процеса на преминаване към механизация на производството на тютюн. Това, което участниците осъзнаха по време на проведената обучителна програма бе, че те трудно могат да влияят върху нагласите и навиците на производителите на тютюн от страната. Това снижи техните съпротиви в процеса и те започнаха да изграждат стратегии по посока подобряване на личния им комуникационен подход с производителите.

Мисия и стратегия

Тези ключови елементи от трансформационната промяна са изцяло във Ваши ръце. Помнете, че промяната невинаги идва отвън. Дори малки промени в организационната мисия и стратегия биха могли да предизвикат съпротиви, ако техният ефект се пренебрегне или не са комуникирани адекватно със служителите.

 • Нашите опитни организационни консултанти са тук, за да Ви подкрепят в ясното комуникиране на Вашата мисия и стратегия в моменти на промяна, така че да останете конкурентноспособни, без да нарушавате доверието на своите служители или пък да намалите ангажираността им.
 • Освен това се стремим да останем критични в наблюденията си, които могат да Ви послужат като индикатор за сравнение, очертавайки дали има нужда от повече гъвкавост и адаптиране на Вашите действия.
промяна

Тъй като голямата картина и стратегическите цели често ни убягват в динамиката на работния ден, ние поставихме фокус върху нуждата от прогрес на компанията и незаменимата помощ на автоматизацията на дадени процеси в производството, което в дългосрочен план ще доведе до по-значителен капитал и нови клиенти.

Лидерство

Много мъдрост се крие в думите на Elrod&Tippett, че „изкуството на лидерството е да водиш другите през промяната“.

Лидерските уъркшопи и последващите действия са изключително важни стъпки по посока минимизиране на съпротивите и увеличаване на приемането на новостите на всички организационни нива.

 • Ние можем да Ви помогнем да осъзнаете кои са най-ефективните лидерски умения по време на промяна.
 • Оказваме подкрепа при усъвършенстването на тези ключови лидерски компетенции чрез обучения, индивидуално консултиране и коучинг.
 • Освен това адаптираме тези мерки за развитие на лидерския потенциал спрямо спецификите на организационната промяна, тъй като всеки един процес може да постави фокус върху определени лидерски поведения.
 • Първата и най-важна стъпка в процеса на промяна е да съумеете да спечелите организационните лидери да приемат идеята, защото това ще засили усещането им за отговорност като агенти на промяната, стъпки, в които нашите КАТРО консултанти ще бъдат до вас рамо да рамо!

Казано накратко, ние ще подсигурим искрицата на промяната да запали ключовите хора в организацията, които на свой ред да я разпръснат сред всички.

След проведеното групово-динамично обучение и стойностните преживявания на тийм лидерите в организацията, експертите на КАТРО се включиха с възможност за индивидуални коучинг сесии, с цел подсигуряване на индивидуална подкрепа при реализиране на индивидуалните цели, както и справяне с възникващи предизвикателства в процеса.

Организационна култура

Oрганизационната култура е мощен набор от неизказани убеждения, ценности и вярвания, споделени от мнозинство служители. Това е една от най-силните връзки между работодателя и служителите, като се открива корелация също и с други важни фактори като креативност, иновация, сътрудничество, лидерство и гъвкавост в организацията.

Когато става въпрос за организационна промяна, е добре да се знае, че Вашата култура може както да възпрепятства, така и да подкрепя промяната във Вашата организация.

Нито най-добрата бизнес стратегия, нито най-ефективната организационна структура биха могли да успеят да внесат позитивни организационни промени в дългосрочен план, ако са имплементирани в неподходящата организационна култура.

Освен това, съществени разминавания между желаната от служителите култура и текущата такава в организацията могат да доведат до фрустрация, демотивация и понижена ангажираност.

 • Екипът на КАТРО има успешни примери за използване на надеждни диагностични инструменти, чрез които бихте могли да видите от птичи поглед мащаба на разминаването между желаната и настояща култура, както и информация относно факторите, които го предизвикват. На базата на диагностиката ние ще ви осигурим професионален анализ на резултатите и ще намерим корелация с ключовите индикатори на представянето (KPI`s) във Вашия бизнес.
 • Нашите консултанти ще информират Вас и целия Ви екип от мениджъри относно ползите и потенциалните недостатъци на всеки един тип култура.
 • Ще се радваме да Ви подкрепим в успешния преход от текущата към желаната култура – култура, която най-добре пасва на Вашата актуална бизнес среда.

Този елемент от промяната е част от първоначалната диагностика и ни позволява да разберем възможните пречки в процеса на имплементиране на промяната, за да можем адекватно да им повлияем. Културата в една организация е невидимата спойка между всички служители и тя е фундамент за осъществяване на организационната стратегия. В този сегмент КАТРО организира пилотна среща с всички заинтересовани страни, за да могат заедно да си изяснят ЗАЩО промяната е нужна, как тя ще повлияе на начина на работа и какви нови умения ще са им нужни.

Това са накратко ключовите елементи на организационната промяна – екипът ни остава на разположение, за да отговори на възникнали въпроси и да обсъдим подход, който би могъл да съпроводи и Вашата организация към смислена и устойчива промяна.

Имайте предвид, че това е доста комплексен и дългосрочен процес от просто нововъведение и организационните резултати зависят от използваните инструменти.