Международно обучение в Португалия

май 26, 2023 | Новини

Вчера приключи успешно тридневното обучение в Португалия по проекта Silver Age Silver Sage Later-Life Careers (SASSI LLC). В курса се включиха 16 участници – проджект мениджъри, обучители и кариерни консултанти от 5 различни държави: Австрия, България, Германия, Португалия и Словакия.

Какви са житейските теми, страховете и надеждите на работещите и търсещите работа лица в средата на петдесетте или началото на шестдесетте си години? С какви адаптирани към клиента инструменти разполагат кариерните консултанти и обучителите, които работят с тази целева група? Как да подкрепим активните лица в златна възраст при стартирането на собствен бизнес или при поемането по нов професионален път? Предприемачеството, мобилностите с цел учене и доброволчеството възможности само за младите ли са?

Тези ключови въпроси разгледахме в рамките на обучението, а обучителите и кариерните консултанти имаха възможност да научат и изпробват нови подходи и инструменти, да обсъдят предизвикателствата, с които се сблъскват и да споделят своя опит в работата си с целевата група.

Оттук насетне предстои участниците в курса да планират и реализират своя пилотен проект, за да приложат и предадат нататък инструментите и техниките на SASSI LLC сред други кариерни консултанти, специалисти в областта на ПОО или директно на своите клиенти. А какво ще направим в България? Следете нашите канали за повече информация.

Проектът SASSI е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Съдържанието на този уебсайт отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за каквото и да било използване на съдържащата се в него информация.