Най-важните нови умения за специалистите по подбор за 2023

от | юли 4, 2023 | HR Blog

Търсенето, привличането, развитието и задържането на хората в една организация са взаимносвързани процеси и изискват както добър синхрон между отделите, така и конкретни умения, знания и нагласи към новото съвремие и динамиката на промените в света.

В тази статия ще се опитаме да ви покажем какви са новите очаквания към специалистите по подбор на персонал, за да са успешни и да съумяват да привличат подходящи служители.

Умения по дигитален маркетинг и работа в социалните мрежи

дигитални умения
  • Днес повечето бизнес процеси се случват в онлайн пространството. Разбирането как работят социалните медии и защо е важно да се използват в борбата за таланти са в основата на успеха на всяка компания да осигури подходящи служители. Планиране и провеждане на дигитални кампании са сред основните дигитални умения, които вашият отдел ЧР трябва да притежава или поне да разбира в достатъчно добра степен, за да си колаборира успешно с маркетинг екипа.
  • Помислете кой в екипа ви е подходящ за работа по развитието на на вашата работодателска марка онлайн и инвестирайте в развитието на конкретни умения, за да използвате таланта му. Има много безплатни и платени курсове, които могат да ви бъдат полезни.
  • Освен че всичко е пренесено онлайн, хората стават все по-визуални като стил на възприемане на информация. Създаването на подходящи и привличащи вниманието графични изображения е от съществено значение в усилията ви да наложите работодателската си марка и да привлечете вниманието на хората.
  • Създаването на видео съдържание е дори още по-важно. Колко от вашите колеги в отдел човешки ресурси могат да се похвалят с умения за създаване на сценарий, заснемане и обработка на видеоматериали за нуждите на подбора? Има толкова много платформи като canva.com, в които можете да се научите напълно безплатно как да го правите.
  • Разказване на завладяваща история или т.нар. story-telling. Доказано е, че хората „купуват“ нещо не заради стойността му, а заради емоцията, която то поражда. Умението за разказване на истории е изключително ценно, защото може да бъде пречупено през всякаква перспектива и да бъде използвано за много от нуждите на подбора. Можете да стъпите на ценностите на компанията и да ги покажете в ежедневието. Може да го направите по забавен начин заедно с колегите си.
  • Не на последно място – търговски умения, включително умения за преговори, създаване на нагласа за купуване, разбиране на нуждите на хората и умения за подкрепа. Хората често идват с нагласа, че вие ще им помогнете да изградят една позитивна визия за техния живот в компанията, за приноса им, за възможностите за развитие. Не ги разочаровайте и търсете начини да им „продавате“ ползите от това да работят при вас.

Нови технологии и работа с данни

стратегии за социални медии при подбора на персонал
  • Важно е вашите специалисто по подбор да познават различни технологични платформи и инструменти за подбор, платформи за публикуване на обяви, включително социалните медии; да могат да анализират резултатите от всяка от тях, за да търсят начини да оптимизират работата и усилията си. HR метриките са нещо, за което всички говорят, но все още не се използват достатъчно пълноценно. Затова са нужни умения за обаботка и анализиране на данни, базови познания по статистика, работа с различни софтуери. Как иначе ще се защити бюджетът на отдела или нуждата от развитие в определена посока – привличане на нови колеги или закупуване на специализирани инструменти за повишаване на ефективността?
  • В борбата за информация идват на помощ и всякакви онлайн платформи за проучване на мнението и нагласите на хората. С колко от тях може да работи вашият отдел по подбор? А колко от тях използва редовно?

Работа с различни култури, нагласи, ценности

мултикултурен аспект

Едно е да привличаме хора от различни култури, друго е да ги подкрепим да работят заедно по ефективен начин, да разбират и уважават различията си, да приемат и толерират други гледни точки и подходи, запазвайки баланса меджу собсвените и чуждите нужди. Първото наричаме Diversity, а второто – Inclusivity.

Разнообразието не гарантира автоматично, че хората ще се чувстват част от екипа и компанията и ще имат усещането, че принадлежат, за да искат да дадат най-доброто от себе си. Въпросът как поддържаме чувството за принадлежност, уважение, значимост в хибридните екипи, изградени от различни култури, е много важен не само за преките ръководители на тези екипи.

Най-важно е HR специалистите да имат необходимата чувствителност по темата и умения, за да отговорят на тези нужди.

Разрешаване на сложни проблеми

Умението за справяне със сложни проблеми наред с креативното и критичното мислене са част от най-важните меки умения в момента.

Колко метода познавате за разрешване на конфликти? Или за оценка на дадена ситуация и избор на решение на база структуриран подход, чрез който се залагат и измерват различни критерии?

В новото издание на видео-обучителната си програма сме обърнали специално внимание на темата за разрешаването на конфликти между различните поколения в условия на хибриден начин на работа.

Обобщение

Надяваме се с тази кратка статия да сме ви подтикнали към една равносметка и самооценка на уменията и знанията, които вие или вашият екип по подбор прилагате в своята практика.

Колкото по-осъзнати сме за това къде сме и къде искаме да стигнем, толкова по-лесно намираме начин да си набавим необходимите ресурси, знания и умения. Предизвикваме ви да споделите с нас още нови умения, без които специалистите по поброд не биха били успешни в днешно време!