Как невроразнообразието на работното място ще ви направи по-успешен и атрактивен работодател?

от | юли 15, 2023 | HR Blog

разнообразие на работното място

Термини като Diversity & Inclusion (Разнообразие & Приобщаване) присъстват все по-често в стратегиите за устойчиво развитие на големите международни компании, a напоследък се срещaт за радост и сред малките и средни организации, дори и стартъпи.

Но какво точно се крие зад тях и как да превърнем тези абстрактни, отчасти пожелателни понятия, в нещо практично, полезно и разбираемо за всеки един служител в организациите?

Това ще ви разкрием в настоящата блог статия за невроразнообразието на работното място – тема, която изключително много вълнува нашия КАТРО екип последните години, не само като част от нашата корпоративна социална политика, но и чисто експертно, като ценни познания за необятния човешки потенциал и уникална операционна система на мозъка на всеки един от нас.

Като за начало малко статистика от проучвания в международен мащаб, която ще осветли релевантността на темата за всички нас като хора и като работодатели:

Всеки 1 от 7 е невродиверегентен и голяма част от хората не знаят, че имат подобни специфики на невроатипичност;

Дислексията е най-често срещаният тип невродивергентно състояние – около 10% от възрастните са диагностицирани с дислексия;

4-5% от населението има хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието (ADHD);

1-2% от хората имат разстройство от аутистичния спектър (ASD).

Тези данни, съчетани с описание на конкретни поведенчески или мисловни модели при невронетипичните хора (от спектъра на аутизма, дислексията или ADHD), веднага ни дават повод да се замислим, дали самите ние или наши приятели, близки, колеги не проявяват някои от тези характеристики.

И как най-вероятно тези проявления са били потискани във времето, маскирани чрез добре усвоени компесаторни модели, благодарение на които, голяма част от днешните възрастни дори не се замислят, че може би попадат в спектъра на невроразнообразието и че именно зад тези „добре прикрити слабости“ може би се крият техните уникални силни страни.

Нека открехнем още малко завесата😊

Какво всъщност се крие зад термина „невроразнообразие“?

„Невроразнообразието е идеята, че невронетипичните хора с неврологичните различия като аутизъм и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност са резултат от нормална, естествена вариация в човешкия геном. Много хора, които възприемат концепцията за невроразнообразието, вярват, че хората с различия не трябва да бъдат лекувани, а се нуждаят от помощ и приспособяване“ Джон Елдер Робисън

Какво означава това на практика за компаниите и какви са ползите за тях, за да адапатират процесите и практиките си за подбор и развитие на хората към спецификите на невронетипичните хора?

neurodiversity

Ето няколко ключови предимства, изведени от практиката на големи международни компании като SAP, HP, Microsoft, JPMorganChase& Co.:

 

 • Невроразнообразието на работното място е неизползван досега резерв от способни таланти, които са силно търсени и необходими на пазара на труда днес;
 • Прилагането на програми за невроразнообразие е не само стратегия за приобщаване, но и нов подход за развитие на талантите в организациите;
 • Eкипи с невроразнообразие създават значителни иновации, подобряват продуктивността, увеличават анагжираността и намаляват текучеството в цялата организация, защото насърчават адаптивния начин на мислене, лоялността и морала сред всички служители.
 • Причината за наемането на хора с невроразнообразие е особено убедителна предвид недостига на умения, който все повече засяга технологичните индустрии като анализ на данни и внедряване на ИТ услуги, чиито задачи добре съответстват на способностите на някои хора с невроразнообразие, но не се ограничават само до този сектор.
 • Невронетипичните хора от спектъра на дислексията се отличават с изключителната способност за визуално 3D мислене, творчески подход при сложни и комплексни проблеми.
 • Някои от основните силни страни на хората от аутистичния спектър са иновативното решаване на проблеми, внимателното отношение към детайлите и откриването на модели/взаимовръзки – все ценни качества за бизнеса.
 • За хората, които попадат в спектъра на ADHD, пък е характерно свръхфокусиране на вниманието върху една задача, което позволява детайлно изследване на даден проблем в дълбочина, неприсъща за невронетипичните хора. Също така те имат бърза реакция при решаване на проблеми и могат да бъдат много вдъхновяващи и мотивиращи лидери (като Ричард Брансън, Джейми Оливър например).

Сигурно вече сте започнали да се замисляте за пропуснатите ползи, ако подобен невронетипичен канидат за работа е отпаднал при скрийнинга на СВ-тата или на етап интервю. А всъщност много малко е нужно като първи стъпки, за да станете по-отворени към и привлечете кандидати от спектъра на неврорзнообразието. Ето няколко насочващи съвета:

 • Помислете как може да опростите и прецизирате обявите си за работа, като съобразите шрифта (за хората с дислексия например), и включите повече (но не прекалено много) визуални елементи
 • Включите предразполагащо изречение към невронетипичните кандидати, с което ги подканвате да споделят дали имат някакви специфични нужди (например повече време за тестовете) още преди самото интервю
 • Адаптирайте процеса на интервю и оценка, така че не всичко да зависи от едно единствено интервю, а кандидатите да имат възможност да покажат различни свои силни страни в няколко срещи
 • Предоставете повече време на хора, които имат затруднения с четенето
 • Избягвайте двусмислени, метафорични изрази или множествени въпроси, с които бомбардирате и без това притеснените кандидати
 • Изразявайте се ясно и използвайте кратки, сбити изречения, и не на последно място
 • Обучете мениджърите и ЧР екипа за спецификите при невродивергентните хора и адаптирайте критериите за интервю и оценка.

Ако искате да научите още повече по темата как може да станете част от работодателите пионери, които въвеждат brain friendly среда на работа, с която не само да привлечете нови таланти, но и да засилите ангажираността и принадлежността на настоящите ви служители, побързайте да пишете на нашите експерти, за да се включите в първите по рода си обучения за мениджъри и служители за повишаване на невроразнообразието на работното място!