Обратна връзка на момента

от | окт. 3, 2023 | HR Blog

Ако не сега, кога? – Обратна връзка на момента

Редовното и навременно предоставяне на обратна връзка е ключово за изграждане на отношения на работното място. Този процес е изключително важен за създаване и поддържане на здрави екипи и започва още с процеса на наемане на кандидати и предоставяне на обратна връзка след интервю за работа – може да бъде под формата на анкета за обратна връзка от кандидата или форма за обратна връзка от мениджмънта за впечатленията от процеса на подбор.

След наемане това поведение продължава да бъде демонстрирано и насърчавано с постоянна обратна връзка към служителя, както и в обратната посока към мениджмънта, не само в периода на въвеждане, но и на регулярен принцип след това.

Видове начини за даване на обратна връзка:

Положителна обратна връзка

Положителната обратна връзка представлява процес, при който резултатът или ефектът на дадено действие се усилва и подкрепя чрез въздействие върху същото действие. Тя играе ключова роля в различни области, като наука, технологии, образование, бизнес и др.

В бизнес сферата, положителната обратна връзка може да се приложи чрез награждаване на успешни практики и постижения на служителите, което води до повишена мотивация и по-добри резултати

Отрицателна обратна връзка

Противоположно, отрицателната обратна връзка е процес, при който ефектът на определено действие се отслабва или прекъсва чрез въздействие върху същото действие. Този вид обратна връзка може да играе роля в промяна или регулиране на дадено поведение или резултат.

Отрицателната обратна връзка често се свързва с нещо негативно, но когато тя бъде предоставена по конструктивен начин, може да бъде изключително полезна за надграждане знанията и уменията на всеки един, и е незименна част от неговото личностно и професионално израстване.

В този смисъл, конструктивната обратна връзка е също един от видовете обратна връзка, които имат пряко влияние (положително или негативно според начина й на предоставяне) върху мотивацията и развитието на служителите

360 градусова обратна връзка

360-градусовата обратна връзка е мощен инструмент за личностно и професионално развитие, който позволява на индивида да види себе си през различни погледи и да изгради по-цялостна представа за своите силни страни и области, които могат да бъдат подобрени.

Процесът на събиране на 360-градусова обратна връзка обикновено включва анонимни анкети или интервюта с различни хора, които имат директно взаимодействие с лицето, за което се дава обратната връзка. Това може да включва колеги, подчинени, мениджъри, клиенти и други заинтересовани страни.

Целта на 360-градусовата обратна връзка е да предостави по-пълна и обективна картина за силните страни и областите, които изискват подобрение, на лицето, което се оценява. Този процес може да помогне за развитието на професионалните умения, увеличаване на самосъзнанието и подобряване на работните отношения

Методът сандвич/ хамбургер

Тази техника също е широко разпространена и често се прилага от мениджърите, когато дават обратна връзка към членовете на техния екип. Сандвич техниката позволява на предоставящия да изложи негативната обратна връзка (или нещата за подобрение), поставяйки я между стабилна позитивна основа и позитивно завършване (препоръчително с конкретни мерки за развитие) за „захлупване“ отгоре на пълнежа.

методът Сандвич - Хамбургер<br />

Feedforward

Сравнително нова концепция за даване на обратна връзка, която се фокусира върху бъдещето, а не върху миналото. В сравнение с традиционната обратна връзка, feedforward се фокусира върху желаната промяна в бъдеще, а не върху негативния резултат или допуснатата грешка.

Например, когато има нов член на екипа и му кажете: „Ще се радвам за в бъдеще да спазваш по-точно уговорените ни срещи, защото това засяга целия график за деня, което пък води до допълнителен стрес и бързане между срещите, и намалява цялостната ефективност.“

С цел даване на обективна и добре структурирана обратна връзка, ви представяме модела ОILS,който може да използвате в работата с колегите. Моделът се състои от 4 основни стъпки, като има и една предварителна.

Следването на стъпките, описани по-долу, подсигурява цялостно преживяване за двете страни, както и максимално обективно преминаване през него.

OLIS-model-feedforward

След като разгледахме какви видове обратна връзка има, нека помислим върху въпроса:

До какво може да доведе влошената комуникация и липсата на обратна връзка?

В моменти, когато сме в ситуация на конфликт, но не адресираме веднага проблема, а го държим в себе си, често изкривяваме фактите и започваме да се отклоняваме значително от реалността.

Възможно е дори да стигнем до създаване на филми, които са само в нашата глава. За да пресъздадем процеса на формиране на мнение (оценка) за ситуация и хора, на база на което градим инашето по-нататъшно поведение – ефективно или точно обратно, ще разгледаме Модела 3F – facts, feelings, fantasy (факти, фантазии/чувства и филми).

За целта нека разгледаме пример: Лора и Мария работят в екип от много време. Напоследък задачите покрай всички партньори растат и двете едвам успяват да се справят.

Факти: В началото на седмицата двете обсъждат и разпределят задачите. Предстои среща с клиент, на която Лора настоява да отиде сама. Това озадачава Мария и я кара да се чувства пренебрегната, но решава да замълчи.

Фантазии/Чувства: Мария се фокусира толкова много върху чувствата си, че следи изкъсо всяко действие на Лора и дали работата е разделена по равно. Улисана в този негативен поток от мисли, Мария пропуска варианта, че Лора е предпочела да отиде сама на срещата, за да не губи времето на Мария за други важни задачи.

Филм: Мария се е отдръпнала много от Лора и вглъбеността й в чувствата поражда проекции (филм) на отношенията между двете. Мария е убедена, че Лора иска да изпъкне пред мениджърите, за да може да бъде промотирана.

Всичко това обаче е далеч от първоначалният етап на факти. Предоставянето на открита обратна връзка за това как се чувстват и двете и верифициране/опровергаване на филмите в главата на Мария би спомогнала много да се избегне задълбочаване на влошаване на взаимоотношенията между тях и предотвратяване на конфликта.

В екипа на КАТРО даването на обратна връзка в комуникацията е ежедневие. Ние вярваме, че обратната връзка е ключът към развитие – както личностно, така и професионално. Затова поемаме отговорност както за своето, така и за екипното развитие, предоставяйки обратна връзка във всеки удобен момент.

А вие колко често давате обратна връзка на хората около вас?