ОБУЧЕНИЯ

DB+

Мисията ни е да подкрепяме бизнеса да развива хората си. За целта носим експертиза и опит, които вдъхновяват и овластяват.

Вярваме, че всеки човек е уникален и може да развие талантите, способностите и потенциала си. Нужна е подходяща среда, правилен метод на обучение и менторство от опитни обучители. 

Ето защо от КАТРО България предлагаме специализирани обучения по меки, лидерски и професионални умения за хората.

Работим с широк кръг от експерти, които прилагат различни методологии и научни подходи, като създават колорит, настроение и изненада. Така превръщаме всеки тренинг в спектакъл с активното участие на хората!

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОВОКИРАТ

DB+

Удоволствие от ученето

Любопитство

Промяна

Нови навици и нагласи

DB+

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗАСИЩАТ СЕТИВАТА

Съчетаваме различни научни открития, свързани с работата на мозъка, ученето и развитието на потенциала

Стъпваме на най-добрите практики и създаваме нови

Създаваме незабравимо преживяване за участниците

DB+

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ СЕ СЪЗДАВАТ ЗАЕДНО С УЧАСТНИЦИТЕ:

Заедно решаваме какво да включим!

НАШИЯТ ПОДХОД:
СТРУКТУРИРАН И КРЕАТИВЕН

 • Изясняваме целите!
 • Провеждаме предварителна диагностика! 
 • Създаваме дизайн 
 • Адаптираме инструментите
 • Провеждаме и оценяваме на ефективността на програмата!

НАШИЯТ ФОРМАТ:
ГЪВКАВ И ВЪЛНУВАЩ

 • Гъвкав и интерактивен!
 • Присъствен, онлайн или хибриден!
 • Кратки сесии или цялостни програми!
 • Специализирани екипни активности (екипна медиация, подобряване на комуникацията и взаимодействието в конкретен екип и др.) според желанието на организацията.

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕМИ:

 • Емоционална интелигентност
 • Работа в екип
 • Комуникационни умения и Междукултурна комуникация
 • Бизнес комуникация
 • Управление на конфликти

 

 • Лидерска осъзнатост и ефективност
 • Ангажиране и мотивиране на служители и екипи
 • Целеполагане и развитие на хора в екипа
 • Делегиране и управление на представянето
 • Управление на промяната
 • Овластяващо лидерство
 • Управление на времето
 • Управление на стреса

 • Умения за продажби
 • Умения за водене на преговори
 • Презентационни умения
 • Обслужване на клиенти

 

 • Обучения за обучители
 • Обучения за HR специалисти и индивидуални консултанти

Ако не намирате темата, която ви вълнува тук, ПОПИТАЙТЕ НИ! Ще създадем изцяло нова програма спрямо вашите нужди и бизнес цели!

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

15 + 8 =

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Дългогодишната ни експертиза и опитът с клиенти доведоха до създаването на четири обучителни програми, които адаптираме според установените нужди.

СИЛАТА им е в това, че:

 • Обхващат дадена тема в дълбочина
 • Разпределени във времето, модулите надграждат и тренират предишните нива, като създават стабилна основа за следващите
 • Участниците споделят опит и получават обратна връзка и подкрепа в прилагането
 • Участниците имат входящо и изходящо ниво и могат да оценят развитието си

ВИДЕО-ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА Успешни в новата хибридна реалност“

Хибридното общуване наложи нови модели на работа и учене. Претоварването и липсата на време кара хората да търсят нови, кратки онлайн и видео форми на обучение и вдъхновение, които лесно обобщават актуални проучвания, изследвания, казуси и теоретични модели.

Съвместно със Семперия филмс, от КАТРО България създадохме единствената по рода си видео-обучителна поредица във формат „Учене на хапки“: „Успешни в новата хибридна реалност“. Идеята дойде от опита ни с редица компании, стотици международни и български изследвания, а също и вътрешно проведени проучвания. 

Минисериалът съдържа 4 видеа, с които представяме различни ситуации и възможни пътища за позитивна промяна, засягащи ключови моменти от ежедневието на всеки лидер.

Теми

 • “Новата комуникация” – справяне с предизвикателствата в онлайн комуникацията и хибридния начин на работа
 • Въвеждане на новите служители в дистанционен режим на работа
 • Трудността да разпознаваме проблемни ситуации и неизказани нужди на колегите – първи признаци на демотивация/свръхнатоварване/бърн-аут
 • Как да поддържам високи нива на мотивация и ангажираност сред хората си във времена на несигурност и непредвидимост.

Формат

Кратки мини сесии (до 1,5 часа), в които се дискутират представените във видеата казуси и се търсят ново разбиране и възможни решения.

Фокус

Постигане на положителна промяна и задвижване на капацитета на всеки присъстващ, за да намери отговори за себе си и да е по-успешен и удовлетворен като човек и служител.

Oчаквайте скоро сезон 2 на нашата видео-обучителна програма!

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

Създадена на модулен принцип, АКАДЕМИЯТА последователно надгражда темите и влиза в дълбочина при всяка от тях. Всеки от 5-те модула има една основна и няколко подтеми, които участниците изследват и преживяват, водени от опитен фасилитатор и/или бизнес треньор.

Методология

 • Теория и практика
 • Дискусии и казуси
 • Интеракции и театър
 • Психология и индивидуална коучинг подкрепа
 • Задачи за „домашно“ и обратна връзка
 • Групови сесии между модулите за надграждане на наученото и обсъждане на казусите.

Обхват и теми

 • Лидерска осъзнатост и ефективност
 • Ефективна комуникация и даване на обратна връзка
 • Управление и мотивация на служители
 • Емоционална интелигентност
 • Лидерство чрез овластяване
 • Персонално лидерство.

Ефективност

Като част от процеса измерваме ефективността на ниво:

 • Удовлетвореност от обученията
 • Промяна и развитие на знанията и уменията
 • Промяна на ниво нагласи на участниците
 • Подобрение на бизнес резултатите спрямо предварително заложени KPIs.

За кого е подходяща?

За развитие както на мениджъри, така и на тийм лидери и всички хора, които се вълнуват от темата.

HR АКАДЕМИЯ

Богатият ни консултантски опит и експертизата в различни икономически сектори ни вдъхновиха да създадем програма, подкрепяща изцяло развитието на специалисти по Човешки ресурси и повишаването на техните знания в сферата. 

Модули

 • Основи на българското трудово законодателство
 • Подбор на служители: Техники за подбор и интервюиране
 • Управление на таланти: Управление на ангажираността и представянето
 • Кариерно развитие и планиране
 • Обучение и развитие: Принципи и техники за създаване на култура на „учеща организация“
 • Дизайн и управление на Работодателската марка
 • Умения за комуникация с вътрешни и външни клиенти 
 • Стрес мениджмънт и превенция в организационна среда. Ролята на HR специалистите в този процес.

Фокус

Академията интегрира както практически модели, така и работа по реални бизнес казуси.

За кого е подходяща?

Академията се реализира като вътрешна обучителна програма за дадена организация, като съдържанието на всеки модул се адаптира според нуждите и работните специфики на всяка компания.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОФЕРТА

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

9 + 12 =

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

“In a nutshell, CATRO team built an HR academy, built on our people and business needs, and perfectly executed it. As far as a company to do business with, CATRO Bulgaria is one of the best we dealt with.”

Tsvetan Angelov, Learning and Development Manager  

{
Scalefocus
{

“В продължение на 6 месеца реализирахме с нашия партньор КАТРО България иновативната Видео-обучителната програма за лидери „Успешни в новата виртуална реалност“. Програмата беше изцяло съобразена с опита и нуждите на участниците, обучителите демонстрираха високо ниво на експертиза и практически опит във всяка тема. Всички участници в програмата я оцениха като изключително полезна и приложима в практиката им на ръководители. Препоръчваме КАТРО като надежден партньор на всички компании, които биха искали да повишат дългосрочно компетенциите на своите служители.”

Рада Йосифова, Началник Отдел Чoвешки Ресурси

{
Raiffeisenbank
{

„All members of CATRO had a creative and proactive approach to the task and showed flexibility and attention to details. (…) CATRO is a reliable partner in personnel training and development sphere. (…) CATRO Bulgaria’s members exhibited high professional standards and strong commitment to delivering the most effective training to our employees. (…) Excellent communication, proper and timely feedback, as well as high competence of trainers.”

{
SOCOTAB
{

„The training combined a blend of theoretical and practical exercises and allowed a lot group discussions and individual counseling.”

{
Porsche Leasing
{

„The solutions they provided to us have been innovative and cutting-edge, especially customized to fit the specifics of our business and company and served both our immediate need and long-term strategy.“

{
Forton
{

„КАТРО България е компетентен и надежден партньор при провеждане на обучения за развитие на компетенции. С експертизата и професионализма, които притежават, осигуряват високо качество на предоставяната услуга и стабилни във времето резултати.“

{
Easy Asset Management
{

“CATRO proposed a tailor-made program and customized a solution that worked out perfectly for our needs. (…) CATRO’s consultants are highly skilled at engaging all attendants of the trainings in the learning process.”

{
AXS Marine