ОБУЧЕНИЯ

DB+

Мисията ни е да подкрепяме бизнеса да развива хората си. За целта носим експертиза и опит, които вдъхновяват и овластяват.

Вярваме, че всеки човек е уникален и може да развие талантите, способностите и потенциала си. Нужна е подходяща среда, правилен метод на обучение и менторство от опитни обучители. 

Ето защо от КАТРО България предлагаме специализирани обучения по меки, лидерски и професионални умения за хората.

Работим с широк кръг от експерти, които прилагат различни методологии и научни подходи, като създават колорит, настроение и изненада. Така превръщаме всеки тренинг в спектакъл с активното участие на хората!

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОВОКИРАТ

DB+

Удоволствие от ученето

Любопитство

Промяна

Нови навици и нагласи

DB+

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ ЗАСИЩАТ СЕТИВАТА

Съчетаваме различни научни открития, свързани с работата на мозъка, ученето и развитието на потенциала

Стъпваме на най-добрите практики и създаваме нови

Създаваме незабравимо преживяване за участниците

DB+

НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ СЕ СЪЗДАВАТ ЗАЕДНО С УЧАСТНИЦИТЕ:

Заедно решаваме какво да включим!

НАШИЯТ ПОДХОД:
СТРУКТУРИРАН И КРЕАТИВЕН

 • Изясняваме целите!
 • Провеждаме предварителна диагностика! 
 • Създаваме дизайн 
 • Адаптираме инструментите
 • Провеждаме и оценяваме на ефективността на програмата!

НАШИЯТ ФОРМАТ:
ГЪВКАВ И ВЪЛНУВАЩ

 • Гъвкав и интерактивен!
 • Присъствен, онлайн или хибриден!
 • Кратки сесии или цялостни програми!
 • Специализирани екипни активности (екипна медиация, подобряване на комуникацията и взаимодействието в конкретен екип и др.) според желанието на организацията.

ОБУЧИТЕЛНИ ТЕМИ:

 • Емоционална интелигентност
 • Работа в екип
 • Комуникационни умения и Междукултурна комуникация
 • Бизнес комуникация
 • Управление на конфликти

 

 • Лидерска осъзнатост и ефективност
 • Ангажиране и мотивиране на служители и екипи
 • Целеполагане и развитие на хора в екипа
 • Делегиране и управление на представянето
 • Управление на промяната
 • Овластяващо лидерство
 • Управление на времето
 • Управление на стреса

 • Умения за продажби
 • Умения за водене на преговори
 • Презентационни умения
 • Обслужване на клиенти

 

 • Обучения за обучители
 • Обучения за HR специалисти и индивидуални консултанти

Ако не намирате темата, която ви вълнува тук, ПОПИТАЙТЕ НИ! Ще създадем изцяло нова програма спрямо вашите нужди и бизнес цели!

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

1 + 14 =

ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Дългогодишната ни експертиза и опитът с клиенти доведоха до създаването на четири обучителни програми, които адаптираме според установените нужди.

СИЛАТА им е в това, че:

 • Обхващат дадена тема в дълбочина
 • Разпределени във времето, модулите надграждат и тренират предишните нива, като създават стабилна основа за следващите
 • Участниците споделят опит и получават обратна връзка и подкрепа в прилагането
 • Участниците имат входящо и изходящо ниво и могат да оценят развитието си

ВИДЕО-ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА Успешни в новата хибридна реалност“

Хибридното общуване наложи нови модели на работа и учене. Претоварването и липсата на време кара хората да търсят нови, кратки онлайн и видео форми на обучение и вдъхновение, които лесно обобщават актуални проучвания, изследвания, казуси и теоретични модели.

Съвместно със Семперия филмс, от КАТРО България създадохме единствената по рода си видео-обучителна поредица във формат „Учене на хапки“: „Успешни в новата хибридна реалност“. Идеята дойде от опита ни с редица компании, стотици международни и български изследвания, а също и вътрешно проведени проучвания. 

Минисериалът съдържа 4 видеа, с които представяме различни ситуации и възможни пътища за позитивна промяна, засягащи ключови моменти от ежедневието на всеки лидер.

Теми

 • “Новата комуникация” – справяне с предизвикателствата в онлайн комуникацията и хибридния начин на работа
 • Въвеждане на новите служители в дистанционен режим на работа
 • Трудността да разпознаваме проблемни ситуации и неизказани нужди на колегите – първи признаци на демотивация/свръхнатоварване/бърн-аут
 • Как да поддържам високи нива на мотивация и ангажираност сред хората си във времена на несигурност и непредвидимост.

Формат

Кратки мини сесии (до 1,5 часа), в които се дискутират представените във видеата казуси и се търсят ново разбиране и възможни решения.

Фокус

Постигане на положителна промяна и задвижване на капацитета на всеки присъстващ, за да намери отговори за себе си и да е по-успешен и удовлетворен като човек и служител.

Oчаквайте скоро сезон 2 на нашата видео-обучителна програма!

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ

Създадена на модулен принцип, АКАДЕМИЯТА последователно надгражда темите и влиза в дълбочина при всяка от тях. Всеки от 5-те модула има една основна и няколко подтеми, които участниците изследват и преживяват, водени от опитен фасилитатор и/или бизнес треньор.

Методология

 • Теория и практика
 • Дискусии и казуси
 • Интеракции и театър
 • Психология и индивидуална коучинг подкрепа
 • Задачи за „домашно“ и обратна връзка
 • Групови сесии между модулите за надграждане на наученото и обсъждане на казусите.

Обхват и теми

 • Лидерска осъзнатост и ефективност
 • Ефективна комуникация и даване на обратна връзка
 • Управление и мотивация на служители
 • Емоционална интелигентност
 • Лидерство чрез овластяване
 • Персонално лидерство.

Ефективност

Като част от процеса измерваме ефективността на ниво:

 • Удовлетвореност от обученията
 • Промяна и развитие на знанията и уменията
 • Промяна на ниво нагласи на участниците
 • Подобрение на бизнес резултатите спрямо предварително заложени KPIs.

За кого е подходяща?

За развитие както на мениджъри, така и на тийм лидери и всички хора, които се вълнуват от темата.

HR АКАДЕМИЯ

Богатият ни консултантски опит и експертизата в различни икономически сектори ни вдъхновиха да създадем програма, подкрепяща изцяло развитието на специалисти по Човешки ресурси и повишаването на техните знания в сферата. 

Модули

 • Основи на българското трудово законодателство
 • Подбор на служители: Техники за подбор и интервюиране
 • Управление на таланти: Управление на ангажираността и представянето
 • Кариерно развитие и планиране
 • Обучение и развитие: Принципи и техники за създаване на култура на „учеща организация“
 • Дизайн и управление на Работодателската марка
 • Умения за комуникация с вътрешни и външни клиенти 
 • Стрес мениджмънт и превенция в организационна среда. Ролята на HR специалистите в този процес.

Фокус

Академията интегрира както практически модели, така и работа по реални бизнес казуси.

За кого е подходяща?

Академията се реализира като вътрешна обучителна програма за дадена организация, като съдържанието на всеки модул се адаптира според нуждите и работните специфики на всяка компания.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ОФЕРТА

С изпращане на това съобщение се съгласявам с Политика за поверителност на КАТРО България.

2 + 12 =

ВИЖТЕ КАКВО СПОДЕЛЯТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

{

“In a nutshell, CATRO team built an HR academy, built on our people and business needs, and perfectly executed it. As far as a company to do business with, CATRO Bulgaria is one of the best we dealt with.”

Tsvetan Angelov, Learning and Development Manager  

{
Scalefocus
{

“В продължение на 6 месеца реализирахме с нашия партньор КАТРО България иновативната Видео-обучителната програма за лидери „Успешни в новата виртуална реалност“. Програмата беше изцяло съобразена с опита и нуждите на участниците, обучителите демонстрираха високо ниво на експертиза и практически опит във всяка тема. Всички участници в програмата я оцениха като изключително полезна и приложима в практиката им на ръководители. Препоръчваме КАТРО като надежден партньор на всички компании, които биха искали да повишат дългосрочно компетенциите на своите служители.”

Рада Йосифова, Началник Отдел Чoвешки Ресурси

{
Raiffeisenbank
{

„The solutions they provided to us have been innovative and cutting-edge, especially customized to fit the specifics of our business and company and served both our immediate need and long-term strategy.“

{
Forton
{

„КАТРО България е компетентен и надежден партньор при провеждане на обучения за развитие на компетенции. С експертизата и професионализма, които притежават, осигуряват високо качество на предоставяната услуга и стабилни във времето резултати.“

{
Easy Asset Management