Обучение за начални педагози за работа с деца с AD(H)D

юни 6, 2023 | Новини

С какво ще Ви бъде полезно обучението?

Участниците в обучението TAC ще могат да разбират :

 • разликата между човек и неговото поведение
 • че човекът и средата си взаимодействат по много сложни начини
 • че развитието и поведението се влияят от много фактори
 • че общообразователната система трябва да гарантира участие на всички ученици

Участниците в обучението TAC ще знаят как да:

 • разпознават симптоми и критерии за класификация на синдрома на дефицит на вниманието с/без хиперкативност
 • идентифицират причините за синдрома на дефицит на вниманието с/без хиперкативност (ХАДВ)
 • определят т.нар. smart цели

Участниците в обучението TAC ще могат да:

 • избират кои стратегии за управление на класната стая са най-подходящи за деца с ХАДВ
 • подготвят благоприятна класна стая за успешен процес на обучение
 • прилагат правила и установени дейности за по-успешна саморегулация в помощ на ученици с ХАДВ
 • прилагат позитивна подкрепа за стимулиране на целевото поведение

Повече за проекта Teaching AD(H)D children (TAC) ще научите тук, а във фейсбук следете за новостите, свързани с него.

За да се включите в обучението, можете да се регистрирате чрез QR кода по-горе или тук. Не се колебайте да се свържете с нас или директно с колегите от ДИПКУ за повече информация.