Защо е важно да стимулираме ученето, базирано на компетенции?

дек. 1, 2021 | HR Blog

Вътрешно-корпоративните програми за обучение и развитие заемат важна роля при задържането на служители, професионалното им развитие, повишаването на тяхната ангажираност и мотивация, както и при привличането на нови служители в процеса на подбор.

Въпреки това в процеса на планиране и подготовка на обучителните програми може да се пренебрегне важен фактор, а именно, че всеки служител, специфична позиция и роля в компанията имат нужда от обучение и развитие, съобразено с техните индивидуални и професионални характеристики. Сигурно сте си задавали въпроса: „Как вашият екип ще се учи, расте и процъфтява във вашата организация, ако е „заключен“ в продължителни, неангажиращи и нерелевантния за неговия работен контекст обучителни програми?“

Стандартизираното обучение (напр. Обучителна програма, която включва общовалидни теми за всички нива в организацията) може да работи на едно по-базово ниво с цел запознаване на по-голяма група от хора с ключови стандарти на работа, комуникационни практики и др. Често обаче, ефективността на този тип подход е ниска, защото хората са на различни нива спрямо всяка една тема, имат различни интереси и нужди от развитие.

Затова нашият отговор на въпроса: „Как да направим обучителния процес ефективен?“ е: с oбучителна програма, базирана на компетентностен модел.

Нашият опит от практиката или Как компетентностно-ориентираният подход, прилаган в обученията ни, доказа своята ефективност?

Служителите, участващи в този тип програми, извличат безброй ползи от персонализирания процес на обучение, в т.ч.:

Фокусирано
съдържание, близко до работния контекст на участниците

Целенасочено
към постигането на развитие в конкретни компетенции, както и на индивидуалните и бизнес цели

Ефективно
– в кратки срокове и с малък обем от ресурси, участниците постигат развитие и по-високи резултати

Качествено
, защото oбучението е базирано не само на развитието на знания и умения, но и на промяната на нагласи

Обратна връзка от страна на Мениджърския екип на Производствената компания:

„Забелязвам изключително голяма промяна в Екипните лидери след преминатото обучение и благодаря на КАТРО за отличната организация!“

Управител

„Следвайки политиката за непрекъснато развитие на нашите служители, съм щастлив да видя, че Екипните ни лидери въвеждат в практиката съвременни модели за управление на екипи! Благодаря на всеки един от тях за отдадеността, усилията и отделеното лично време!“

Мениджър Производство

В Програмата за Развитие на мениджърски умения наблюдавахме висока възвращаемост на обучителна програма в посока подобрение на конкретни лидерски компетенции заложени в компетентностния модел на ролята, което показва, че индивидуалният и холистичен подход работи по-ефективно от стандартизирания подход на обучение.