Обучителна платформа за младежи

апр. 29, 2024 | Новини

Video Leadership Programme - Season 2

Обучителната платформа по Empowering Culture Business: Introducing Business Academies for Culture and Creative Young Professionals in rural and remote areas е готова!

Припомняме ви, че това е проект, насочен е към младежи, който цели да разработи:

  • кратко онлайн обучение за младежи с насоченост към стартиране на бизнес начинание или проект в културните/креативните индустрии и ръководство с инструкции за обучители;
  • наръчник с насоки за общини и организации как да създадат Културен младежки център за обмен на добри практики, осъществяване на контакти с културни институции и програми за финансиране на проекти.

Сега това обучение е вече готово, достъпно напълно безплатно на новосъздадената онлайн платформа. Необходимо е единствено да се регистрирате. Курсът е на английски и се състои от 3 интерактивни модула, придружени от самостоятелни упражнения:

  • Модул 1: Основи на бизнеса
  • Модул 2: Участие в програми, финансирани от ЕС
  • Модул 3: Човешката страна на бизнеса

Целта на курса е да подобри уменията и шаносвете за заетост на младите специалисти в областта на културата и творчеството, живеещи в селски и/или отдалечени райони. По този начин целта е да се намали съществуващата пропаст между образователната система и пазара на труда чрез разнообразяване на кариерните пътища предмладите и придобиване на умения чрез неформални обучения.

На платформата ще откриете и секция за обучители, която съдържа допълнително Ръководство с инструкции за групови активности, които можете да провеждате по време на присъствени уъркшопи с младежи.

Приятно ползване! 🙂