Oнлайн платформата THRIVE@WORK е вече факт

дек. 20, 2023 | Новини

С удоволствие представяме новосъздадената онлайн платформа по проект THRIVE@WORK,  с който популяризираме превенцията на стреса и благополучието на работното място чрез програма за обучение и менторство за психосоциално благополучие на служителите. Платформата е крайният продукт от този двугодишен проект, финансиран по програма Еразъм+ в сътрудничество с партньори от още 4 държави: Кипър, Гърция, Италия и Белгия.

Онлайн платформата THRIVE@WORK:

 • Е трансформиращо пространство, което има за цел да насърчи превенцията на стреса и благосъстоянието на работното място чрез иновативна програма за обучение и наставничество;
 • Предоставя директен и безплатен достъп на всеки специалист по човешки ресурси, обучител по професионално обучение, изпълнителен директор или собственик на бизнес;
 • Предлага безплатна Програма за обучение THRIVE@WORK за всеки, който иска да усъвършенства уменията си да насърчи благосъстоянието на работното място;
 • Предоставя възможност за обмен на знания, идеи и най-добри практики между специалисти по човешки ресурси или други вътрешнофирмени обучители в областта на ПОО, изпълнителни директори и собственици на компании.
online platform visualizing training modules

Обучителната и менторска програма THRIVE@WORK предлага поредица от модули, които съчетават теория и практически казуси и упражнения, които ви превеждат поетапно през стъпките за разработване и прилагане на свои собствени програми за благоденствие на работното място:  

 • Въведение: Дефиниция, измерения на благосъстоянието и ползи от него.
 • Модул 1: Въведение в позитивната психология/моделът PERMA и приложението му на работното място.
 • Модул 2: Как да планираме стабилна програма за благополучие.
 • Модул 3: Лидерски умения
 • Модул 4: Менторство – практика, която повишава благосъстоянието на служителите.
 • Модул 5: Баланс между професионалния и личния живот.
 • Модул 6: Управление на стреса, свързан с работата.

С достъпа до нашата програма за обучение и наставничество не просто получавате знания – вие активно допринасяте за благосъстоянието на работната си сила. Процъфтяващите работни места се изграждат от лидери, ангажирани с цялостното здраве на служителите, а онлайн платформата е вашият вход към това да станете такъв лидер.

7

Започнете още днес:

Посетете онлайн платформата THRIVE@WORK и се отправете на пътешествие към положителна промяна. Овластете се със знания, свържете се с подкрепяща общност и станете водеща фигура в създаването на работни места, които дават приоритет на благосъстоянието на всеки човек.

Нашата цел е да ви дадем възможност да бъдете водещи в насърчаването на благосъстоянието на работното място и изграждането на устойчива положителна организационна култура!